Regionsrådet her netop sat ekstra skub under udviklingen af Regionshospitalet Silkeborg med Udviklingsplan og nye tiltag.

01-11-2021

Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg sætter rammerne for den videre udvikling på Regionshospitalet Silkeborg.

Arbejdet med planen blev i efteråret 2020 sat i gang af Regionsrådet. Siden har mange medarbejdere, ledere, borgere og samarbejdspartnere bidraget til planen. Nu er den endelige plan vedtaget af regionsrådet.

Regionsrådet besluttede ved godkendelsen at tilføre hospitalets akutklinik ortopædkirurgiske kompetencer. Målet er at lægge så meget behandling som muligt i akutklinikken i Silkeborg.

Rasmus Foged (Alt.) undlod at stemme om tilførsel af ortopædkirurgiske kompetencer.

Ulrich Fredberg (V) stemte imod Udviklingsplan for Regionshospitalet.

Økonomi til gavlbyggeri og nye behandlinger

Regionsrådet har med udviklingsplan og i budgetforliget afsat i alt 44 mio. kr. til et nødvendigt løft af de fysiske rammer på Regionshospitalet Silkeborg. Dermed kan det samlede gavlbyggeri gennemføres.

I planlægningen af gavlbyggeriet vil Regionsrådet have de økonomiske, aktivitetsmæssige, personalemæssige og pladsmæssige konsekvenser af at udvide åbningstiden til hospitalets medicinske senge belyst.

Regionsrådet har derudover afsat ekstra 4,1 mio. kr. i 2022-2024 til driften af Regionshospitalet Silkeborg. Heraf er 2,1 mio. kr. varige midler.
Pengene skal bl.a. bruges på nye behandlinger til fx smertepatienter.

Regionshospitalet Silkeborg får desuden andel i de 2,4 mio. kr. regionsrådet har afsat til at styrke indsatsen for patienter med funktionelle lidelser. Beløbet gives samlet til Hospitalsenhed Midt og stiger fra 2023 til 3,5 mio. kr.

 

Fakta

  • Regionsrådet har med udviklingsplan og i budgetforliget afsat i alt 44 mio. kr. til at gennemføre det samlede gavlbyggeri på Regionshospitalet Silkeborg.
  • Regionsrådet har derudover afsat ekstra 4,1 mio. kr. i 2022- 2024 til driften af Regionshospitalet Silkeborg. Heraf er 2,1 mio. kr. varige midler.
  • Regionshospitalet Silkeborg får desuden andel i de 2,4 mio. kr. regionsrådet har afsat til at styrke indsatsen for patienter med funktionelle lidelser. Beløbet gives samlet til Hospitalsenhed Midt og stiger fra 2023 til 3,5 mio. kr.
  • Hospitalet har som udviklingshospital særlige funktioner og skal bl.a. udvikle effektive og tværsektorielle forløb for patienter med medicinske sygdomme.
  • Regionshospitalet Silkeborg udreder og behandler hofter, knæ, ryg, skuldre og albuer. Behandler hjerte- og karsygdomme, lungesygdomme, gigt, diabetes, mave-tarmsygdomme, nyresygdomme, infektionssygdomme og ældresygdomme, og tilbyder intensivbehandling og lindrende behandling
  • Læs referat fra regionsrådsmødet 27. oktober 2021