210308 Fagbiblioteket__DSC1242_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

12-03 2021

Fagbiblioteket på Hospitalsenhed Midt, som servicerer alle regionshospitalerne i Region Midtjylland, har indgået en ny fælles samarbejdsaftale, hvilket fremadrettet vil give en mere ensartet service for alle regionshospitalerne i regionen.

- Jeg er glad for, at vi har fået en fælles samarbejdsaftale på plads for alle regionshospitalerne. Det giver Fagbiblioteket de bedste rammer for at kunne give alle regionshospitalerne en god og ensartet service fremadrettet, siger lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Vest Jens Friis Bak, som desuden er formand for et nyoprettet regionalt biblioteksudvalg.

Henrik Sehested Laursen, som 1. marts er tiltrådt som leder af fagbiblioteket efter en periode som konstitueret i stillingen, har været med til at forberede den reviderede samarbejdsaftale med de øvrige regionshospitaler og nedsætte det nye regionale biblioteksudvalg. Han er rigtig glad for, at både samarbejdsaftalen og biblioteksudvalget er kommet godt på plads.

- Vi er altid glade for at have en dialog med vores brugere, og jeg ser en stor fordel i, at vi nedsætter et regionalt biblioteksudvalg. Hidtil er kommunikationen foregået med det enkelte hospital og direkte med brugerne, men vi har i Fagbiblioteket ikke haft en dialog med repræsentanter for hospitalerne samlet. Med biblioteksudvalget får vi et fast forum til blive klogere på, hvilke services regionshospitalerne ønsker at prioritere og videreudvikle, siger Henrik Sehested Laursen.

Fagbiblioteket tilbyder adgang til elektroniske databaser, e-tidsskrifter og e-bøger. Fagbiblioteket hjælper ansatte på regionshospitalerne med litteratursøgning i medicinske databaser, og man kan som bruger af Fagbiblioteket booke en bibliotekar til at hjælpe og vejlede med informationssøgningen i forbindelse med efteruddannelse, forsknings- og udviklingsprojekter.

Regionshospitalerne i Region Midtjylland har i mange år haft serviceaftaler med Fagbiblioteket i Hospitalsenhed Midt, men aftalerne har været individuelle.

Ud over biblioteksservice skal biblioteksudvalget også drøfte de regionale licenser til sundhedsfaglige tidsskrifter og databaser, som regionshospitalerne og andre enheder i Region Midtjylland fælles abonnerer på.

Det nye biblioteksudvalg kommer ud over Jens Friis Bak og Henrik Sehested Laursen til at bestå af repræsentanter fra hvert regionshospital og af en repræsentant fra Koncern Kvalitet.