Mette-Brænder-Nørgaard_DSC_3627_1040px_1.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, HE Midt.

Mette Brænder Nørgaard er ansat som ny kvalitets- og forbedringschef i Hospitalsenhed Midt. Fokus hos den nye chef er at videreudvikle gode udrednings- og behandlingsforløb for patienter i tæt samarbejde med hospitalsenhedens kliniske afdelinger og centre.

02-03-2021

Stillingen som kvalitets- og forbedringschef er forankret i Administrationen på Hospitalsenhed Midt. Staben Kvalitet og Forbedring understøtter de 18 kliniske afdelinger og centre på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Her hjælper man blandt andet med retningslinjer for det kliniske arbejde, opfølgning på kvalitetsmål, støtte innovationsindsatser, patientsikkerhedsarbejde og støtte til hygiejnearbejdet. Alle opgaver løses i tæt samarbejde med læger, sygeplejersker og andre faggrupper i Hospitalsenhed Midt.

Et særligt fokus har forbedringsarbejdet, hvor Hospitalsenhed Midt for nylig har valgt at styrke indsatsen gennem kompetenceudvikling og fælles værktøjer. Lige netop det at forbedre arbejdsgange og patienternes forløb er højt på dagsordenen hos den nye kvalitets- og forbedringschef.

-Jeg ser frem til at være med til at videreudvikle sundhedsvæsenet ved at understøtte de tiltag, der bliver gjort tæt på patienterne for at forbedre deres forløb hele vejen gennem sundhedsvæsenet. Derfor vil jeg komme lyttende til hospitalernes kliniske afdelinger og centre og opsøge, hvad der betyder noget i hverdagen med patienterne, så vi kan bygge et godt samarbejde op om forbedringstiltag og kvalitetsarbejdet, siger Mette Brænder Nørgaard.

Tæt kendskab til kvalitetsopfølgning

Mette Brænder Nørgaard kommer fra en stilling som chefkonsulent i en af Region Midtjyllands centrale stabe, Sundhedsplanlægning, og har også tidligere arbejdet et år i Hospitalsenhed Midt med særligt det kirurgiske område. I Sundhedsplanlægning har hun blandt andet arbejdet med forbedring af patientforløb og regionens målbillede på sundhedsområdet.

-Jeg kender Region Midtjyllands forventninger til hospitalerne og ved, hvordan vi arbejder ind i det regionale system. Det vil jeg kunne bruge i dette job til at understøtte kvalitetsopfølgningen, og jeg glæder mig til at komme tættere på, hvordan der på hospitalet arbejdes med disse områder.

Plads til selvstændighed

I det nye job bliver Mette Brænder Nørgaard leder for 10 ansatte i Kvalitet og Forbedring, hvor hun overtager en veletableret indsats på kvalitetsområdet.

-Jeg glæder mig til samarbejdet med mine nye kolleger. Det er min erfaring, at det at få lov at arbejde selvstændigt er en stor motivationsfaktor. Jeg håber derfor, at de vil opleve mig som en leder, der giver plads til, at de selv kan drive med deres opgaver, mens jeg står bag dem med sparring, input og klare rammer, forklarer Mette Brænder Nørgaard.

Kender Hospitalsenhed Midt

Kvalitets- og forbedringschefen er ansvarlig for at sikre, at Kvalitet og Forbedring leverer en professionel førsteklasses understøttelse og målstyring på højt niveau. En del af jobbet bliver også at prioritere og sætte retning for området samt evnen til at skabe sammenhæng og samarbejde i opgaveløsningen, både mellem funktioner i Administrationen og på tværs af de kliniske afdelinger og centre.

-Vi glæder os til at byde Mette velkommen til Hospitalsenhed Midt. Med sin stærke faglighed ud i at drive processer og sit indgående kendskab til os og til Region Midtjylland, er Mette den helt rigtige til at hjælpe os med at udvikle det vigtige kvalitetsarbejde i den retning, vi ønsker, fortæller Tine Joensen, administrationschef i Hospitalsenhed Midt.

Mette Brænder Nørgaard er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet i 2007 og har siden da været ansat i Region Midtjyllands centrale stabe, først i Nære Sundhedstilbud og siden 2011 i Sundhedsplanlægning, hvor hun er chefkonsulent.

Mette Brænder Nørgaard er 40 år og bor i Viborg med sin mand og tre børn.

Mette Brænder Nørgaard tiltræder i stillingen den 19. april.