Lotte Bolding er fra 1. september ansat som socialsygeplejerske i Hospitalsenhed Midt, hvor hun skal hjælpe os med at kommunikere med en gruppe patienter, som sjældent passer ind i sundhedsvæsenets kasser.

- Mit fokus er, at den socialt udsatte patient – ligesom alle andre patienter – skal føle sig set, hørt og inddraget, fastslår Lotte Bolding.

Som ny socialsygeplejerske i Hospitalsenhed Midt bliver hendes opgave at forsøge at bygge bro mellem den socialt udsatte og de sundhedsfaglige ved blandt andet at forebygge og løse konflikter og fungere som kontaktperson for den udsatte patient.               

Specialistviden om socialt udsatte patienters behov

Socialt udsatte har svært ved at passe ind i de rammer og forventninger sundhedssystemet har til patienter, så derfor bliver vi ifølge Lotte Bolding nødt til at tænke de socialt udsattes behov ind i den måde, vi behandler på.

Her hun kan med sin specialistviden som socialsygeplejerske yde sparring og undervisning i forhold til abstinens- og substitutionsbehandling blandt andet i forhold til smerteproblematikker, mens hun også har kendskab til regionale og kommunale tilbud og til de miljøer, hvor mennesker med komplekse, sociale problemer færdes.

- Og så har jeg det, mange andre sygeplejersker har svært ved at byde ind med – tid!

Netop tid er ifølge Lotte Bolding afgørende, når man skal arbejde med en gruppe patienter, der ikke passer ind i det somatiske systems kasser og skal have ekstra støtte og rådgivning:

- Hvis vi ikke bruger tid, kræfter og faglig viden til at kommunikere med eksempelvis hjemløse, mennesker med misbrug eller psykisk syge, er der fare for, at de forlader systemet, før de er færdigt behandlede og dermed ikke får den hjælp, de reelt har brug for, siger Lotte Bolding og fortsætter:

- Vi skal kunne omstille os og være forberedt på, at der kan være behov for individuelt tilpassede tilbud for at gennemføre en behandling, og personalet kan af og til blive nødt til at skulle afvige fra gængse retningslinjer.

Formen skal findes i fælleskab

Lotte Bolding kommer til at have base på akutafdelingen i Viborg men med funktion i hele Hospitalsenhed Midt, og hun håber, at man vil benytte sig af hendes kompetencer både i Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive og Lemvig:

- Det er forskelligt, hvordan afdelingerne arbejder, så det er naturligvis også forskelligt hvordan og i hvor høj grad, de vil kunne bruge mig og min specialviden som socialsygeplejerske. Jeg kommer til at opsøge afdelingerne og fortælle dem, hvad jeg kan, så vi i fællesskab kan blive klogere på, hvordan den enkelte afdeling kan bruge mig, siger Lotte.

Mange års erfaring med sårbare, socialt udsatte og psykisk syge

Selv beskriver Lotte Bolding sig som ”gammel rotte” ud i socialarbejdet og har i mere end 20 år arbejdet med udsatte, sårbare og psykisk syge borgere:

- Som socialsygeplejerske oplever man komplekse, udfordrende problemstillinger, både når det gælder somatik, psykiatri og sociale udfordringer. Det er nærmest en forudsætning at turde at tænke ud af boksen for at få tingene til at lykkes, siger Lotte.

Lotte har solid erfaring og et bredt kendskab til det kommunale område og de tilbud og samarbejdspartnere, der kan bringes i spil, når det kommer til denne gruppe patienter.