29-10-2021

Som det første sted i Danmark er Hospitalsenhed Midt i samarbejde med kommuner og almen praksis i øjeblikket i gang med at afprøve et nyt behandlingstilbud, hvor udvalgte borgere i Skive og Viborg modtager hospitalsbehandling i eget hjem. 30 patienter har nu prøvet tilbuddet, og tilbagemeldingerne er positive og lovende for fremtiden.

En indlæggelse på hospitalet kan være belastende for ældre patienter og sker i nogle tilfælde, fordi der mangler et bedre alternativ. Det nye behandlingstilbud på Hospitalsenhed Midt er et alternativ til netop akut indlæggelse for udvalgte ældre medicinske patienter. Indlæggelse på hospitalet er nemlig ikke altid den bedste løsning for alle patienter, viser viden og erfaring.

Tilbuddet er det første tilbud i Danmark, hvor speciallæger på hospitalet behandler udvalgte akut syge ældre patienter i deres eget hjem uden at have set dem fysisk først. Det bygger på en helt ny organisering fundet i et tæt samarbejde mellem kommunerne Skive, Viborg og Silkeborg, praktiserende læger, Hospitalsenhed Midt samt forskere fra Interdisciplinary Center for Organizational Architecture, Aarhus Universitet, DEFACTUM og Center for Akutforskning, Aarhus Universitet.

Metoden kan være med til at løse fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet med blandt andet mange ældre borgere og mangel på arbejdskraft.

Patienten kommer ikke fysisk på hospitalet

Tilbuddet fungerer således, at praktiserende læge eller vagtlægen ser den syge patient og ringer til hospitalet for i dialog med en af hospitalets akutlæger at vurdere, om patienten er egnet til at modtage hospitalsbehandling i eget hjem. Hvis patienten er egnet til det, overtager hospitalets akutlæge ansvaret for behandlingen og laver en plan for behandlingen. Herefter kører en sygeplejerske fra kommunens akutteam, der fungerer som brobygger og talerør for hospitalets akutlæge, ud til patienten i hjemmet og starter behandlingen op.

- Vi kan allerede nu se positive indikationer på, at organiseringen virker; vi kan, ved at ændre samarbejdet mellem hospital, kommuner og almen praksis, behandle nogle patienter i eget hjem, og patienterne er glade for at blive behandlet i eget hjem frem for på hospitalet. Derfor går vi nu i gang med at afprøve tilbuddet på endnu flere patienter, så vi kan få mere viden, som vi kan bruge til at udvikle samt validere tilbuddet, siger Iben Duvald, der er projektleder og ansat på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet og fungerer som forskningsansvarlig antropolog i Akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt.

- Tilbuddet er en del af et aktionsforskningsprojekt. Det betyder, at tilbuddet løbende bliver tilpasset ud fra de erfaringer, der kommer undervejs i projektet. Vores drøm er, at vi får en viden, der kan bruges som model for andre patientgrupper og udbredes til resten af landet, lyder det fra Iben Duvald.

De foreløbige tilbagemeldinger på tilbuddet viser, at patienterne, der har prøvet det indtil videre, har været glade for at blive behandlet i eget hjem. Ved opstarten af behandlingen i hjemmet bliver patienterne spurgt, om de helst vil behandles i eget hjem, eller om de ville ønske, at behandlingen foregik som en akut indlæggelse på hospitalet. Alle har udtrykt, at de helst vil behandles i eget hjem. Ifølge Iben Duvald vil mange ældre patienter helst ikke indlægges fysisk, blandt andet fordi deres daglige rutiner bliver sat ud af spil.

Patient og læge mødes virtuelt

Hver dag, mens patienten er indlagt i eget hjem, "går" den ansvarlige akutlæge fra hospitalet stuegang, hvor vedkommende taler med akutteamet. Det foregår telefonisk eller virtuelt, hvor patienten er fysisk sammen med den kommunale sygeplejerske fra akutteamet i hjemmet, mens akutlægen deltager virtuelt i stuegangen via en skærm.

Sygeplejerskerne fra kommunernes akutteam er blevet klædt på til opgaven af specialister fra Hospitalsenhed Midt og kan eksempelvis tage blodprøver på patienterne. I behandlingsforløbet arbejder de tæt sammen med den kommunale hjemmepleje omkring opgaverne i hjemmet. Patienterne, der bliver vurderet egnet til behandling i hjemmet, kan for eksempel have urinvejsinfektion, diarre, lungebetændelse eller rosen, som de skal behandles for.

- Det helt afgørende i tilbuddet er, at den henvisende læge, praktiserende læge eller vagtlægen, har set patienten fra starten. Det giver den nødvendige tryghed at vide, at de har været med til at vurdere, at patienten er egnet til at modtage behandling i eget hjem. Vores mål med tilbuddet er blandt andet at øge patienternes tilfredshed ved at imødekomme patienternes ønske om at blive hjemme under behandlingen, siger Iben Duvald og fortsætter:

- Når det er sagt, så er der også en sikkerhedsventil i tilbuddet. Hvis akutlægen på hospitalet vurderer, at han har brug for fysisk at se patienten, eksempelvis hvis behandlingen ikke virker optimalt, så kan akutlægen kalde patienten ind på hospitalet til et tjek og derefter vurdere, om behandlingen kan fortsætte i hjemmet.

Gode erfaringer med tilbuddet i udlandet

Inspirationen til at udvikle landets første tilbud med hospitalsbehandling i eget hjem er hentet fra udlandet. De internationale erfaringer viser, at tilbuddet giver flere fordele. Dels er det bedre for patienten, der for eksempel er i risikozonen for at få funktionstab eller delirium i forbindelse med fysisk indlæggelse på et hospital. Og dels er der en økonomisk fordel ved tilbuddet.

Forskningsprojektet har netop modtaget en bevilling på en million kroner fra Novo Nordisk, så tilbuddet, der er udviklet og afprøves i forskningsregi, kan blive afprøvet i endnu større skala.

I november bliver der udgivet en videnskabelig publikation om tilbuddet.