28-09-2021

På Regionshospitalet Hammel Neurocenter har ungementor Mette Ryssel Bystrup netop færdiggjort sin ph.d.-afhandling om ulighed i den danske velfærdsstat.

Ulighed i sygdom, tildeling af ydelser og udfald af sygdomsforløb er fortsat et problem, også i de nordiske velfærdsstater. Hvordan sådanne uligheder konkret udspiller sig under sygdomsforløb er i høj grad uklart. Derfor har ungementor Mette Ryssel Bystrup fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter sat sig for i en ph.d.-afhandling at undersøge, hvordan pårørende til unge med erhvervet hjerneskade gør en forskel for de unges rehabilitering.

Afhandlingen viser, at pårørende til unge (15-30 årige), der erhverver en hjerneskade, er en interessant gruppe i forhold til at undersøge ulighed i den danske velfærdsstat. De unge er højt prioriteret og gennemgår lange og komplekse forløb, og undersøgelsen viser, hvordan pårørende gør en forskel, både hvad angår tildeling af rehabiliteringsydelser, forløbets sammenhæng og langsigtede sociale livsforhold, herunder social isolation.

Både fagprofessionelle og de nærmeste pårørende spiller en central rolle i forhold til, hvem der involveres i den unges liv i den lange periode, hvor de lever afskåret fra deres sociale netværksrelationer fra før ulykken på grund af hospitals- og institutionsophold, fortæller Mette Ryssel Bystrup og fortæller videre, at rehabiliteringsprocessen derudover er karakteriseret ved ulige adgang til tjenester, afhængig af for eksempel alder, regionalt og kommunalt tilhørsforhold.

- At navigere i denne proces og overkomme barrierer forbundet hermed var i studiet tæt forbundet med sociale klassetilhørsforhold, siger Mette Ryssel Bystrup.

Mette Ryssel Bystrup forsvarede den 10. september sin ph.d-afhandling 'Social Network Relations in Neurorehabilitation Trajectories – An Entrance to Studying Inequality in Danish Welfare State'.