17-12-2021

Astma- og allergipatienter kan nu søge legat til behandling, rekreationsophold eller til at opretholde en rimelig levestandard. 

Grosserer Børge Christian Nissen Jensen og hustru Inger Jensens Legat

At hjælpe værdigt trængende danske astma- og/eller allergipatienter til behandling, rekreationsophold eller til at opretholde en rimelig levestandard. For mindreårige børns vedkommende skal der være mulighed for hjælp til én af forældrenes ophold på rekreation sammen med barnet.

Der uddeles legatportioner på 10.000 kr. pr. portion.

Ansøgningsfrist: Senest 15. februar 2022.

Uddelingstidspunkt: Senest udgangen af maj 2022. Efter denne udlodning bliver legatet nedlagt.

Motiveret ansøgning, vedlagt udtalelse fra egen læge/speciallæge, sendes med almindelig post eller digital post til:

Hospitalsenhed Midt
Ledelsessekretariatet – Administrationen
att. Juridisk konsulent Gitte Sejersen
Indgang D, Etage 4
Heibergs Alle 6D, 8800 Viborg
(Tlf. 7844 1132)