Simon-Svanborg-Kjeldsen_HN_DSC_5429_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

23-04-2021

Hjerneskadeforsker har undersøgt aktivitetsfordeling og døgnrytme for indlagte patienter med erhvervet hjerneskade.

Gennem de seneste årtier har der været et øget fokus på at sikre, at indlagte patienter på hospitaler både tilbydes tilstrækkelig aktivitet under indlæggelsen og samtidig sikres nok hvile og søvn. Patienter med svær hjerneskade indlagt til hospitalsbaseret neurorehabilitering er ingen undtagelse. Hvile og døgnrytme hos denne patientgruppe er forbundet med en lang række sundhedsgavnlige effekter, blandt andet motorisk genindlæring, styrkelse af hukommelsen og en stigning i det generelle bevidsthedsniveau. Viden om den optimale fordeling af aktiviteter og hvile hos disse patienter har hidtil været meget sparsom, men et nyt ph.d.-projekt sætter nu fokus på området.

Ph.d.-projektet er gennemført af Simon Svanborg Kjeldsen, som gennem de sidste tre år har undersøgt aktivitetsfordeling og døgnrytme i de første 3-4 uger af patienternes indlæggelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

- Ideen til projektet bunder i min egen og kollegaers praksis som rehabiliteringspersonale for svært hjerneskadede patienter. Der findes uhyggeligt lidt forskning om hvilken rehabilitering, vi skal tilbyde patienter med svær hjerneskade, men vi ved, at hvile og døgnrytme er nogle af de helt basale forudsætninger for, at vores rehabiliteringstiltag overhovedet kan tænkes at have en effekt. Aktivitetsfordeling – herunder hvile - og døgnrytme har ikke tidligere været målt på disse patienter. Vi har været i tvivl om, hvorvidt og hvornår patienterne faktisk genetablerede deres døgnrytme, samt hvordan rehabiliteringsindsatsen egentlig er fordelt over tid. Disse ting har vi nu svar på, og vi kan begynde at bruge denne viden til at forbedre rehabiliteringen som helhed, siger Simon Svanborg Kjeldsen, fysioterapeut og ph.d.-studerende ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Ved at måle aktivitetsfordeling og døgnrytme kan hospitalspersonalet understøtte patienternes udvikling og arbejde målrettet på at forbedre de indlagte patienters døgnrytme.

Patienter med svær hjerneskade har ofte svært ved at udtrykke sig på grund af svækket bevidsthed og lammelser, og derfor har ph.d.-projektet undersøgt patienternes aktivitetsfordeling ved hjælp af systematisk adfærdsmæssig kortlægning. Døgnrytmen er undersøgt blandt andet ved hjælp af optagelser af patientens puls. Da patienter med svær hjerneskade på mange måder afviger fra normalen, er der i ph.d. projektet også udviklet en ny model til vurdering af døgnrytmen fra dag til dag.

Simon Svanborg Kjeldsen forsvarer ph.d.-afhandlingen ”Evaluation of activity distribution and circadian rhythm in patients with severe acquired brain injury” den 29. april 2021 klokken 14-16.

Forsvaret er offentligt, men er kun åbent for offentlig deltagelse via online session på grund af COVID-19. Link til session kan tilsendes ved kontakt til Ulla.Hedegaard@midt.rm.dk.