200528 RHSilkeborg eksteriør_DSC8308_1040px.jpg

Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

05-07-2021

Ph.d.-studerende har undersøgt effekten af fleksible indlæggelser på patienter med akut forværring af kronisk sygdom i et netop afsluttet ph.d.-projekt.

Kan fleksible indlæggelser forbedre patientforløbene for patienter med kronisk sygdom i ambulante forløb?

Anders Møller Schlünsen har gennem en ansættelse ved Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg og som en del af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb lavet en ph.d.-afhandling, hvor han har undersøgt effekten af fleksible indlæggelser i et sammenlignende studiedesign.

I 2015 indførte Regionshospitalet Silkeborg i samarbejde med almen praksis og Silkeborg Kommune såkaldt fleksible indlæggelser som gjorde, at patienter i langvarige ambulante forløb med specifikke kroniske sygdomme, som for eksempel kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesvigt, hjerteflimmer, inflammatorisk tarmsygdom og leversvigt døgnet rundt kunne kontakte den afdeling på hospitalet, de er tilknyttet i tilfælde af symptomer på akut forværring af den kroniske sygdom.

Anders Møller Schlünsen har i projektet sammenlignet forbruget af sundhedsydelser på tværs af sektorerne samt dødelighed hos patienter med adgang til de fleksible indlæggelser og tilsvarende blandt patienter, der ikke havde adgang til de fleksible indlæggelser.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at patienter med adgang til fleksible indlæggelser har færre indlæggelser, reduceret indlæggelsestid og færre kontakter til lægevagten, men til gengæld flere ambulante kontakter. Der var i undersøgelsen ingen forskel på antallet af kontakter til almen praksis eller i dødeligheden imellem grupperne.

Forsvaret af ph.d.-projektet ”Akut forværring af kronisk sygdom: Evaluering af en tværsektoriel intervention for bedre integration af behandling og opfølgning” blev gennemført og godkendt den 29. juni 2021.