6060_udviklingsplan_web_1040x680_2.png

For at give alle mulighed for at komme med input til en ny udviklingsplan for hospitalet i Silkeborg, åbner Region Midtjylland nu for skriftlige input i form af elektroniske postkort. Postkortene er blot én af flere muligheder for at komme med indspark til udviklingsplanen.

11-02-2021

Alle input er velkomne, når borgere, medarbejdere og alle andre interesserede nu får mulighed for at sende skriftlige input, ideer og forslag til en ny udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Inputtene kan sendes via elektroniske postkort på hjemmesiden plansilkeborg.hemidt.dk.

Corona gør nye løsninger nødvendige

Oprindeligt var tanken, at der i hospitalets forhal og kantine og andre offentlige steder skulle opstilles fysiske postkasser og trykte postkort, som patienter, pårørende, medarbejdere og andre interesserede kunne skrive ideer og forslag på for på den måde at give input til arbejdet med en ny udviklingsplan. Men med den aktuelle corona-situation og risiko for smittespredning er den slags fysiske løsninger ikke længere mulige, og det har derfor været nødvendigt at finde alternative løsninger. Og ligesom en række fysiske møder er blevet erstattet af videomøder, er teknologi og digitale løsninger også blevet vejen frem i forhold til postkortene.

- Vi er helt med på, at de digitale løsninger ikke altid er den bedste løsning, men vi synes omvendt ikke, at COVID-19 skal spænde ben for udviklingen af Regionshospitalet Silkeborg. Derfor har vi prøvet at finde andre veje til at sikre den nødvendige og meget ønskede inddragelse af både borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interesserede, fortæller koncerndirektør Anders Kjærulff.

Vil man hellere sende et almindeligt postkort eller brev, er man selvfølgelig også velkommen til det. Adressen er: Sundhedsplanlægning, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21, mrk. "Udviklingsplan RHS".

Bred involvering

I forbindelse med udviklingsarbejdet er der siden efteråret blevet afholdt en række møder i to arbejdsgrupper med repræsentanter fra blandt andet hospitalet, Silkeborg Kommune, de praktiserende læger, andre hospitaler og samarbejdspartnere. De seneste måneder er der desuden afholdt en stribe virtuelle dialogmøder om de i alt otte udvalgte temaer, som udviklingsarbejdet har fokus på, og man kan fortsat tilmelde sig møder 23. og 25. februar.

- På den måde har vi allerede fået mange gode og brugbare input, men vi vil gerne have endnu flere. Vi har brug for både små og store indspark til arbejdet og meget gerne fra en bred kreds af interesserede, så vi sikrer, at udviklingsplanen kommer til at bygge på et solidt fundament af viden, ønsker og ideer. Derfor åbner vi nu også for muligheden for at bidrage med skriftlige input, siger koncerndirektør Ole Thomsen.

I løbet af de kommende måneder er ambitionen desuden at åbne for en spørgeskemaundersøgelse, ligesom der fortsat er planer om et fysisk borgermøde, så snart COVID-19 tillader det.

Hvis du vil give input til arbejdet med den nye udviklingsplan, så klik dig ind på hjemmesiden plansilkeborg.hemidt.dk. Her finder du blandt andet link til de elektroniske postkort.