210916 Åbning af Operation og Dagkirurgi_DSC4211_1040px.jpg

Operation og Dagkirurgi går fremover hånd i hånd. Torsdag fejrede Center for Planlagt Kirurgi det nye fusionerede afsnit med forbundne kagekoner og intern markering. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Med en ny samlet organisering og fem nye operationsstuer har Regionshospitalet Silkeborg fået bedre rammer til både avancerede operationer og det stigende antal dagkirurgiske patienter. Torsdag fejrede medarbejderne i Center for Planlagt Kirurgi den nye samlede enhed, og de nye rammer indvies formelt i begyndelsen af november.

16-09-2021 

Moderne og tidssvarende rammer, mere ro om patienterne og bedre mulighed for at planlægge strømlinede og effektive patientforløb, som matcher både nutidens og fremtidens krav. Det er nogle af gevinsterne, efter at Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg netop har taget sit nye operationsområde i brug. Området er indrettet med blandt andet fem nye operationsstuer. Heraf er de tre i renhedsklasse 4, hvilket betyder meget i forhold til fleksibilitet og planlægning af de forskellige operationstyper, eksempelvis udskiftning af led, rygoperationer og idrætskirurgi, som er de primære operationstyper i Center for Planlagt Kirurgi

- Med de nye operationsstuer står Regionshospitalet Silkeborg stærkt i forhold til at imødekomme fremtidens krav – både når det gælder kravene til de fysiske rammer og operationstuernes renhed og når det handler om at planlægge effektive patientforløb med eksempelvis flere dagkirurgiske patienter, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fra Hospitalsenhed Midt, som hospitalet i Silkeborg er en del af.

Fusion i nye rammer

De nye rammer har været undervejs i længere tid og vil komme alle patienter på Operation og Dagkirurgi til gavn.

Sideløbende med ombygningen er en ny organisering blevet planlagt for at sikre optimal udnyttelse af de nye fysiske rammer. For medarbejderne betyder indflytningen derfor samtidig et goddag til "nye" kolleger, når de i alt cirka 150 medarbejdere fra henholdsvis operationsafsnittet og dagkirurgien nu er blevet samlet i "Operation og Dagkirurgi" med fælles ledelse, hverdag og opgaver.

- Med fusionen står vi med et stærkt samlet hold, som kan sikre, at vi er gearet til at få det bedste ud af de nye rammer. Vi får en smidig og fleksibel organisation, så vi hurtigt kan tilpasse os og indrette os i forhold til fremtidens krav og udfordringer, fortæller Mette Overgaard Sass, som sammen med Bettina Thisgaard, Dorte Mørck og Kristine Moesmann Didriksen er afdelingssygeplejerske på det nye samlede afsnit.

Flere dagkirurgiske patienter

Det nye operationsafsnit er indrettet på hospitalets etage 2, hvor i alt 1500 kvadratmeter er blevet bygget om. Ud over de nye operationsstuer er området også indrettet med blandt andet nyt venterum, sekretariat, opvågning og samtalerum, ligesom medarbejderne har fået ny fælles frokoststue.

Med ombygningen råder Center for Planlagt Kirurgi nu over i alt 14 operationsstuer, og den nye organisering giver langt bedre mulighed for at udnytte operationskapaciteten optimalt.

- Center for Planlagt Kirurgi har i mange år været blandt frontløberne i forhold til sammedagsoperationer og dagkirurgi, og allerede i dag gennemføres en stor del af vores operationerne som dag- og sammedagskirurgi, hvor patienterne kommer hjem igen efter få timer på hospitalet. Forventningen er, at behovet og mulighederne for dagkirurgi vil stige yderligere i de kommende år, og de nye rammer vil spille en afgørende rolle i forhold til at imødekomme det behov og fortsat skabe gode og effektive forløb for patienterne, siger ledende overlæge på Center for Planlagt Kirurgi Thomas Klebe.

Han og kollegerne markerede torsdag det nye samlede hold og de nye rammer med kagekone og kollegial hygge. Den formelle indvielse af det nye operationsafsnit sker i begyndelsen af november, når det er taget fuldt i brug.