210224 DBH Chokolade Silkeborg_DSC8167_1040px.jpg

Danmarks bedste medarbejdere stod der på den chokolade, som fra onsdag blev delt ud til medarbejderne. Se flere billeder nederst på siden. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Stakkevis af chokolade blev onsdag delt ud til Hospitalsenhed Midts medarbejdere som en corona-venlig fejring af de flotte resultater ved Dagens Medicins kåring af Danmarks bedste hospitaler og specialer.

24-02-2021

"Danmarks bedste medarbejdere" står der på de små pakker chokolade, som onsdag blev delt ud til alle Hospitalsenhed Midts medarbejdere. Chokoladen var tænkt som en del af en corona-venlig fejring i forbindelse med Hospitalsenhed Midts flotte resultater ved Dagens Medicins kåring af Danmarks bedste hospitaler og specialer. Her blev Hospitalsenhed Midt flot placeret med Regionshospitalet Viborg som landets bedste mellemstore hospital og Regionshospitalet Silkeborg på en flot andenplads i kategorien Danmarks bedste mindre hospital, ligesom hospitalerne i Viborg og Silkeborg tilsammen har hevet hele 8 førstepladser hjem i de enkelte delkategorier.

Medarbejdernes fortjeneste

De flotte resultater skyldes i høj grad de mange dygtige og engagerede medarbejdere, som hver dag yder en imponerende indsats i alle dele af Hospitalsenhed Midt, pointerede hospitalsledelsen i en mail til alle medarbejdere i forbindelse med kåringerne i fredags.

- Det er kun muligt at nå disse resultater med en dedikeret, vedholdende indsats fra alle. Regionshospitalet Skive og Hammel Neurocenter bliver ikke vurderet i Dagens Medicins opgørelse. Vi ved, at det er hele vejen rundt - i Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive og Lemvig -  at der hver dag gøres den indsats for patienter, pårørende og den faglige kvalitet. Det er det, der også i år resulterer i flotte kåringer og tilfredshedsmålinger, lød hospitalsledelsens konklusion.

Coronavenlig fejring

Tidligere år er Danmarks bedste hospitaler på Hospitalsenhed Midt blevet markeret med samling, skåltaler og fælles fest. Men dels er konceptet for Danmarks bedste-konkurrencen blevet justeret, så der ikke længere er tale om formel overrækkelse af præmier, og dels sætter coronaen selvsagt begrænsninger for festlighederne.

Derfor bliver de flotte resultater i år i stedet markeret med chokolade til alle medarbejdere. I alt 5300 små æsker med chokolade og en påtrykt anerkendelse til medarbejderne har hospitalsledelsen indkøbt for at kunne sende en hilsen til samtlige medarbejdere, studerende og frivillige på hospitalsenheden.

Tanken er samtidig, at chokoladen kan holde sig, så alle vagthold kan få glæde af den søde hilsen, ligesom den kan stå klar, når hjemsendte medarbejdere igen får mulighed for at møde fysisk ind.

Danmarks bedste 2021

Dagens Medicin kårede den 19. februar Danmarks bedste hospitaler og subspecialer/behandlinger. Alle kåringerne bygger primært på data fra de kliniske kvalitetsdatabaser fra primært 2019 samt på patienternes tilfredshed målt ved seneste LUP-undersøgelse. Igen i år blev Hospitalsenhed Midt flot placeret i flere af kategorierne:

  • Danmarks bedste mellemstore hospital, Regionshospitalet Viborg
  • Nr. 2 i kategorien Danmarks bedste mindre hospital, Regionshospitalet Silkeborg
  • Danmarks bedste til voksendiabetes (Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg)
  • Danmarks bedste til hjertesvigt (Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg)
  • Danmarks bedste til palliativ behandling, onkologi (Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg)
  • Danmarks bedste til KOL (delt førsteplads) (Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg)
  • Danmarks bedste til leddegigt (Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg)
  • Danmarks bedste til knæ-alloplastik (Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg)
  • Danmarks bedste til børnediabetes (delt førsteplads) (Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg)
  • Danmarks bedste til blødende mavesår (Kirurgi, Regionshospitalet Viborg)