201117 CT skanner DC_DSC4111_1040px.jpg

fotos: Agata Lenczewska-Madsen

25-01-2021

Patienter oplever generelt en stor tilfredshed, når de får foretaget røntgenundersøgelser og skanninger på hospitalerne i Silkeborg, Hammel, Viborg og Skive. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse, der er foretaget om røntgenundersøgelser og skanninger på Hospitalsenhed Midts hospitaler.

I efteråret blev der gennemført en patienttilfredshedsundersøgelse i afdelingerne Røntgen og Skanning på regionshospitalerne i Silkeborg, Hammel, Viborg og Skive. Undersøgelsen er en pendant til den nationale patienttilfredshedsundersøgelse (LUP), der ikke dækker området røntgen og skanning.

I forbindelse med undersøgelsen blev patienterne spurgt om, hvordan de oplever den skriftlige information før deres besøg på hospitalet, og hvordan de blev modtaget i afdelingen. De blev også spurgt om, hvordan informationen var i forbindelse med deres undersøgelse, eventuelt ventetid og det sundhedsfaglige personales håndtering af undersøgelser og information i forhold til deres undersøgelse.

200310-ROS__DSC5473_1040px.jpg

Patienterne er generelt meget tilfredse og føler sig meget velkommen

94 procent af patienterne giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad føler sig velkommen, når de ankommer til røntgenundersøgelser og skanninger på hospitalerne i Viborg og Skive. Hele 98 procent af patienterne vurderer, at selve velkomsten i receptionen de to steder er god eller virkelig god.

Overordnet set er 97 procent af patienterne i høj grad eller meget høj grad tilfredse med deres samlede forløb med røntgenundersøgelser og skanninger på hospitalet i Silkeborg og på hospitalet i Hammel, hvor der er mulighed for at få foretaget CT-skanninger.

- Generelt viser undersøgelsen, at de ansatte i Røntgen og Skanning på Hospitalsenhed Midt gør det rigtig godt, så det er vi naturligvis rigtig glade for. Vi er også glade for, at mange patienter har taget sig tid til at svare på undersøgelsen, og vi er glade for det setup, vi har fået etableret for undersøgelsen. Flere patienter giver udtryk for, at de sætter pris på den varme og omsorg, de bliver mødt med, når de bliver undersøgt hos os. Det er et flot skulderklap til de ansatte, og noget de kan være stolte af, siger kvalitetskoordinatorerne Inge Løvig Pedersen og Annette Meyer Balle.

De er ansat i Røntgen og Skanning på henholdsvis Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg og har været med til at udvikle og gennemføre undersøgelsen.

Mange patienter har valgt også at tage sig tid til at skrive en masse kommentarer og uddybelser i forbindelse med undersøgelsen, og dem ser de to kvalitetskoordinatorer frem til at dykke ned i, så de kan blive klogere på, hvad de i afdelingerne kan arbejde videre med fremadrettet.

160825-CT-scanner-hammel__DSC8806_1040px.jpg

Flot svarprocent

Undersøgelsen af patienternes tilfredshed blev i efteråret gennemført for første gang. Den blev foretaget i samarbejde med Region Nordjylland og Region Syddanmark som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt ambulante patienter over 18 år, som er henvist til billeddiagnostisk undersøgelse – enten ved en planlagt tid eller ikke-planlagt tid.

Det er planen, at undersøgelsen skal gentages hvert år, så afdelingerne får mulighed for at sammenligne data fra gang til gang. Undersøgelsen er lavet sammen med Region Midtjyllands forskningsenhed Defactum.

Undersøgelsen i Silkeborg og Hammel er sendt til i alt 588 patienter, og af dem har 39 procent valgt at svare på undersøgelsen, mens den er sendt til 319 patienter, der har været til undersøgelse på hospitalerne i Viborg og Skive, og heraf har 41 procent svaret på spørgeskemaet.

181004-Røntgen-og-Skanning-Skive_DSC1590_1040px.jpg