19-05-2021

Region Midtjylland har modtaget endeligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed i sagen om lavdosis-CT-skanninger på Regionshospitalet Silkeborg.

I oktober 2020 fremsendte Hospitalsenhed Midt endelig redegørelse i sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er denne redegørelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed nu svarer på.

Styrelsen konstaterer, at Hospitalsenhed Midt har taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anvisninger fra det brev, som Sundhedsstyrelsen sendte til Region Midtjylland den 28. februar.

Styrelsen konstaterer dernæst, at patienter, som er vurderet til at skulle have været tilbudt en fulddosis-CT-skanning, men som ikke fik det i perioden april 2019-februar 2020, nu er blevet tilbudt den fulde undersøgelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager på den baggrund redegørelsen til efterretning og afslutter sagen.

-Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at sagen nu er afsluttet. Det begrundes med, at der via gennemgang af patientsager og tilbud om ekstra fulddosis-CT-skanninger er taget hånd om de berørte patienter. I Hospitalsenhed Midt tager vi styrelsens svar til efterretning, siger lægefaglig direktør, Claus Brøckner Nielsen.