Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

22-11-2021

Forsknings- og udviklingsansvarlig fysioterapeut på Regionshospitalet Hammel Neurocenter modtager 700.000 kroner fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. De skal bruges til at styrke området med teknologiassisteret neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og i Region Midtjylland.

Teknologi kan bidrage til at levere rehabilitering af høj kvalitet i tider med begrænsede ressourcer. Det kan ske ved at tilbyde muligheder for selvtræning og træning derhjemme, ved at kombinere træningsmetoder, så som motorisk og kognitiv træning og ved at skræddersy rehabilitering baseret på datadrevet prognose og automatisk tilpassede træningsprogrammer.

Iris Brunner, som er forsknings- og udviklingsansvarlig fysioterapeut på Regionshospitalet Hammel Neurocenter har modtaget 700.000 kroner fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond til en forskerstilling for at styrke området med teknologiassisteret neurorehabilitering.

Over de næste fem år arbejder hun på flere projekter, hvor fokus vil være på både at udvikle og systematisk at afprøve forskellige teknologiske løsninger. Målet er at udvikle og tilbyde effektiv og personaliseret rehabilitering baseret på individuelle data for personer med hjerneblødning og andre erhvervede hjerneskader.

Antallet af mennesker med behov for neurorehabilitering forventes at stige i fremtiden på grund af den aldrende befolkning i de fleste vestlige lande. Her kan teknologi bidrage til at levere rehabilitering af høj kvalitet i tider med begrænsede ressourcer. Projekterne vil blandt andet have fokus på at udvikle systemer til hjemmetræning og virtuel træning og digital monitorering af funktionsnedsættelse.

Hospitalsenhed Midt modtager i alt 4,15 mio. kroner fra regional forskningsfond
I alt modtager to ph.d.-projekter og fire forskerstillinger på Hospitalsenhed Midt bevillinger på i alt 4.150.000 kroner fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond i 2022. Fonden yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland, og de 4,15 mio. kroner er et af de største samlede beløb, hospitalsenheden nogensinde har opnået ved fonden.

Hospitalsenhed Midt har i år satset hårdt på at få flere ansøgninger til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond inden for kategorien 'forskerstillinger'. Her bliver forskere frikøbt fra deres kliniktid til at forske inden for et forskningsfelt. Denne satsning har givet pote og er det største samlede beløb fra fonden, hvor fire af de seks bevillinger til Hospitalsenhed Midt denne gang gik til forskernes frikøb, mens de sidste to gik til ph.d.-projekter.

De øvrige forskerstillinger og ph.d. projekter i Hospitalsenhed Midt, der har opnået støtte ved fonden denne gang, er:

 • Nutrition support following aquired brain injury, ved Lena Aadal, forskningsansvarlig, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  (700.000 kroner til forskerstilling)
  Formålet med forskerstillingen er at forankre ernæringspleje som fundamental i en tværsektoriel rehabilitering. Forbedring af ernæringsstatussen blandt patienter med en erhvervet hjerneskade (ABI) fremmer den efterfølgende rehabilitering, sociale integration, livskvalitet samt forebygger genindlæggelser.
 • Get Going after concussIonN Lite, ved ph.d.-studerende Sedsel Kristine Stage Pedersen, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  (750.000 kroner til ph.d. projekt)
  Projektet skal udvikle og teste effektiviteten af en kort, økonomisk og implementérbar intervention for voksne med vedvarende symptomer efter hjernerystelse og øge viden om målgruppen ved at undersøge sammenhængen mellem fysisk aktivitet, digital adfærd og symptombelastning.
 • Implementering af diabetes teknologi: Udvikling af et nyt forskningsområde i Region Midtjylland, ved specialeansvarlig overlæge Klavs Würgler Hansen, Regionshospitalet Silkeborg
  (500.000 kroner til forskerstilling)
  Midlerne skal bruges til at udvikle forskningsområdet ”implementering af diabetesteknologi” i samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus og de øvrige regionshospitaler.
  Diabetes teknologi omfatter her insulinpumper, kontinuerlig glukosemåling (CGM) og ”smarte” insulinpenne. Teknologien introduceres hastigt, er kostbar på kort sigt og giver anledning til stort patientpres, hvorimod effekten sjældent er forskningsdokumenteret. Forskerstillingen skal give ny viden inden for diabetes teknologi.
 • Perkutal Nålefasciotomi af kuskefinger, ved Laura Hostrup Matthiesen, Regionshospitalet Silkeborg
  (500.000 kroner til ph.d.-projekt)
  Projektet består af tre studier, der har til formål at bidrage med ny viden om nålebehandling af kuskefinger, der kan forlænge den sygdomsfrie periode og forbedre håndteringen af tilbagekomst af sygdom.
 • Forsker i multisygdom, ved forskningsoverlæge Lene Kongsgaard Nielsen, Regionshospitalet Viborg
  (1.000.000 kroner til forskerstilling)
  Formålet med forskerstillingen er at opbygge og udvikle Forskningsenhed for Multisyge til at producere forskning på højt internationalt niveau. Forskningsenhed for Multisyge er en nyetableret forskningsenhed i Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme RH Viborg, som har en vision om at opnå status som universitetsklinik i 2024.