Region Midtjylland udvider indsatsen for børn, unge og voksne med funktionelle lidelser. Indsatsen forankres bredt i regionen på Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midts hospitaler i Hammel, Silkeborg og Viborg samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

14-09-2021

- Vi har længe haft et ønske om at styrke udredning og behandling af svære funktionelle lidelser. Med Sundhedsstyrelsens godkendelse og det netop vedtagne budget for Region Midtjylland har vi for alvor taget hul på ambitionen om at skabe et endnu bedre tilbud til den gruppe patienter, siger formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg Henrik Gottlieb (S).

Otte styrkede funktioner

Funktionelle lidelser er en samlet betegnelse for en række lidelser, som alle er kendetegnet ved, at patienten har et eller flere fysiske symptomer, der påvirker funktionsevne og livskvalitet. Lidelserne er hyppige, og de sværeste tilfælde kan være invaliderende.

I 2020 besluttede Sundhedsstyrelsen, at der skal oprettes specialiserede funktioner for børn, unge og voksne med moderate til svære funktionelle lidelser, og Region Midtjylland søgte derfor om lov til at varetage følgende funktioner:

  • Højtspecialiseret funktion for voksne med funktionelle lidelser, herunder kronisk træthedssyndrom/ME, ved Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital med sengepladser på Hammel Neurocenter. Tilbuddet dækker Danmark vest for Storebælt.
  • Regionsfunktion for voksne på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Silkeborg (i samarbejde med Aarhus Universitetshospital).
  • Højtspecialiseret funktion for børn på Aarhus Universitetshospital og i Børne- og Ungdomspsykiatrien.
  • Regionsfunktion for børn på Regionshospitalet Viborg (i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Børne- og Ungdomspsykiatrien).

Sundhedsstyrelsen har i marts godkendt alle ansøgninger, og med det netop vedtagne regionale budget styrkes indsatsen for funktionelle lidelser i begyndelsen af 2022 på de otte nævnte områder.

- Vi har en gruppe patienter med svært invaliderende funktionel lidelse, som kræver intensiv udredning, behandling og rehabilitering. Derfor er det en stor forbedring, at vi får mulighed for at behandle under indlæggelse, og at vi kan hjælpe denne gruppe patienter i et samarbejde mellem flere specialer, siger professor og ledende overlæge Per Fink fra Klinik for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital.

Flere kan få hjælp

På Hospitalsenhed Midt glæder lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen sig over, at tre af enhedens hospitaler (Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg) kommer til at spille en rolle i den forstærkede indsats.

- Funktionelle lidelser kan have store konsekvenser for både patienterne selv og for deres pårørende, derfor ser vi frem til at kunne styrke vores indsats på netop det felt, så vi kan hjælpe flere patienter endnu bedre, siger Claus Brøckner Nielsen.

Økonomisk sker styrkelsen med en bevilling på 4 millioner kroner i 2022, fordelt med 1,3 millioner kroner til Aarhus Universitetshospital, 2,4 millioner kroner til Hospitalsenhed Midts aktiviteter i Hammel, Silkeborg og Viborg samt 0,3 millioner kroner til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Fra 2023 stiger det samlede beløb til 6 millioner kroner om året.