190613 Forskning kommunikation_DSC2138_1040px.jpg

Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen

29-01-2021

Over de næste tre år gennemfører Regionshospitalet Hammel Neurocenter et stort forskningsprojekt med at udvikle, gennemføre og teste et nyt interventionsprogram på voksne, der har fået en hjernerystelse.

Hjernerystelse er den mest almindelige hovedskade i Danmark. Hvert år registreres ca. 25.000 danskere med en hjernerystelse, men det samlede antal anslås at være endnu højere, da mange først senere i forløbet opsøger egen læge.

De fleste kommer sig heldigvis hurtigt efter en hjernerystelse, men en del oplever stadig følgevirkninger 3-6 måneder efter. Længerevarende følger efter hjernerystelse som hovedpine, kognitive udfordringer, svimmelhed, søvnløshed og træthed påvirker ikke kun den ramtes livskvalitet, men også de pårørende og samfundsøkonomien. 

Følgevirkningerne, som kan medføre stress, angst og depression forringer markant den ramtes uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning, og de giver et større forbrug af velfærds- og sundhedsydelser.

Sygeforsikringen "danmark" har støttet forskningsprojektet på Regionshospital Hammel Neurocenter med 6,6 millioner kroner, og den støtte er forskningsgruppen i Forskningsenheden taknemmelig over at modtage.

- Der er brug for, at vi bliver bedre til at hjælpe borgere, som bliver ramt af hjernerystelse, og det håber vi på at blive bedre til gennem dette forskningsprojekt, siger Jørgen Feldbæk Nielsen, der er leder af Forskningsenheden på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og projektleder på det nye forskningsprojekt.

Projekt målrettet voksne

For nylig har forskergruppen bag projektet påvist evidens af et nyt interventionsprogram udført i hospitalsregi. Forskergruppen ser et stort potentiale i at udvikle programmet GAIN – Get Going After Concussion videre i det kommunale regi, tæt på de ramte borgeres hverdag og tilpasset den kommunale virkelighed.

Forskningsprojektet har over de næste 3 år som formål at udvikle, gennemføre og teste den tilpassede version af GAIN i de 5 kommunale sundhedsklynger i Region Midtjylland.

- Vi vil gerne være med til at skabe mere viden på området og skabe behandling, der er forskningsbaseret, så personer med hjernerystelse kan få den bedst mulige behandling og hurtigere kan blive symptomfri. Det er vores håb, at GAIN kan medvirke til at reducere symptomerne, men også at det kan fremme de berørtes tilbagevenden til et aktivt og meningsfuldt liv, siger Jørgen Feldbæk Nielsen.

Hvis forskningen viser de resultater, forskningsgruppen håber på, skal GAIN efter projektets afslutning implementeres i de kommunale sundhedsklynger i Region Midtjylland. Derfor bliver kompetenceopbygning og supervision af de kommunale medarbejdere også en vigtig del af projektets aktiviteter.