29-10-2021

En ny permanent bevilling kommer ældre patienter i Skive Kommune til gavn. Med bevillingen har man nemlig implementeret en udgående geriatrisk sygeplejerske fra Medicinsk Afdeling i Viborg en dag om ugen.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og møde borgerne i deres eget hjem og kunne følge op på dem og følge dem til dørs, siger Ying N, der som udgående geriatrisk sygeplejerske til Skive Kommune, skal være med til at sikre en god overgang fra indlæggelse til udskrivelse for ældre patienter.

Brobyggerfunktion skal være med til at mindske genindlæggelser

- Geriatri adskiller sig fra mange andre specialer ved, at man har et helhedsorienteret blik på patienten, og man skal kigge på alle faktorer for at sikre, at den ældre kommer sig bedst muligt, siger Ying og uddyber:

- Derfor kan en plan for en ældre patient godt være ret kompleks. Det er også derfor, ældre patienter ofte bliver genindlagt på spinkle grundlag, som man kunne have forebygget ved at kigge helheldsorienteret på patienten.

I den nye brobyggerstilling skal Ying have samtaler med borgerne i eget hjem eller i Skive Sundhedshus for at sikre sig, at de forstår og følger den plan, der er lagt for dem, mens hun også vil sparre med de øvrige instanser omkring planerne for den enkelte borger.

- Jeg har altid ønsket mig en brobyggerfunktion, og jeg synes, det giver god mening, fordi det gør en forskel, når man følger op på patienterne på den måde her.

Tværfaglig indsats skal skabe nærhed og sammenhæng  

Initiativet med den udgående geriatriske sygeplejerske bygger på et samarbejde mellem Skive Sundhedshus og Medicinsk Afdeling i Viborg, og skal ses som en videreudvikling af de eksisterende tilbud, patienterne får, efter de udskrives. Ying kommer derfor til indgå i et tæt, tværfagligt samarbejde med de sygeplejerske, assistenter og terapeuter, der allerede yder en indsats på Sundhedshuset eller i borgernes eget hjem:

- En god udskrivelse bygger på en flerstrenget indsats, der tilgodeser kompleksiteten hos den enkelte patient, og jeg tror, at vores samarbejde kan give borgerne en oplevelse af nærhed og sammenhæng i deres forløb, siger Ying.

Ud over den udgående geriatriske sygeplejerske har Medicinsk Afdeling i Viborg iværksat knogleforebyggende behandling for de ældste borgere lokalt på Sundhedshuset i Skive. Den forebyggende behandling varetages en dag i måneden lokalt på Sundhedshuset i Skive.

Begge initiativer blev iværksat d. 1. oktober 2021.  

211006-Udgående-geriatrisk-sygeplejerske_DSC1573_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, HE Midt.