190708_Silkeborg_01_1040px.jpg

Regionsrådet har netop sendt Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg i høring. Rådet inviterer til borgermøde om planen til august i Silkeborg.

Siden Regionsrådet i efteråret 2020 satte gang i arbejdet med en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg, har mange medarbejdere, ledere, borgere og samarbejdspartnere bidraget til arbejdet.

I arbejdsgrupper, på dialogmøder og via interview og elektroniske postkort.

- Jeg vil endnu engang rose det store engagement, vi har oplevet fra mange sider i arbejdet med udviklingsplanen. Det er fantastisk, at så mange medarbejdere, ledere, borgere og samarbejdspartnere har haft lyst  og taget sig tid til at bidrage til arbejdet. Regionsrådet og jeg ser frem til at fortsætte debatten med borgerne, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Udgangspunktet ligger fast

Regionsrådet ønsker forud for borgermøderne at præcisere, at udgangspunktet for udviklingsplanen er de rammer, regionsrådet allerede har vedtaget, blandt andet i regionens fødeplan og i sundheds– og hospitalsplanen.

Regionshospitalet Silkeborg er således et udviklingshospital og et elektivt (for planlagte behandlinger) hospital for patienter fra hele regionen, ikke et akuthospital. Derfor er hverken akutafdeling eller fødeafdeling en del af udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg.

Samtidig skal sundhedsstyrelsens anbefalinger, retningslinjer og krav til lægefaglig ekspertise selvfølgelig overholdes, herunder at akuthospitaler skal dække et befolkningsgrundlag på mindst 200.000 borgere.

- Målet med arbejdet er at videreudvikle den nuværende profil som elektivt hospital og som udviklingshospital for hele Region Midtjylland. Med de stærke funktioner hospitalet allerede har. Regionsrådet ønsker, at hospital, kommune og egnens praktiserende læger arbejder tæt og godt sammen. Det har de gjort i arbejdet med udviklingsplanen, og jeg ser frem til fortsat godt samarbejde om at føre planen ud i livet, siger Anders Kühnau.

Borgermødet i august holdes i Silkeborg

Tilmelding og yderligere information om møde og høringsproces vil fremgå af hjemmesiden plansilkeborg.hemidt.dk. Her kan man også kan finde spørgsmål-svar og mere om baggrunden for udviklingsplanen.

   

Fakta om udviklingsplanen

 

Om Regionshospitalet Silkeborg

  • Regionshospitalet Silkeborg har særlige funktioner som udviklingshospital og skal bl.a. udvikle effektive og tværsektorielle forløb for patienter med medicinske sygdomme.
  • Regionshospitalet Silkeborg udreder og behandler hofter, knæ, ryg, skuldre, albuer og kuskefingre samt sår og idrætsskader. Behandler hjerte- og karsygdomme, lungesygdomme, gigt, diabetes, mave-tarmsygdomme, nyresygdomme, infektionssygdomme og ældresygdomme, og tilbyder intensivbehandling og lindrende behandling.
  • Langt de fleste folkesygdomme kan lokale borgere behandles for på Regionshospitalet Silkeborg, der også behandler patienter fra hele regionen for skader på hofter, knæ, ryg og skuldre.