190708_Silkeborg_02_1040px.jpg

 

Mere fokus på innovation, eksternt samarbejde og værdiskabelse er nogle af målene, når Universitetsklink for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg går i gang med at gentænke sig selv. Vi skal have endnu mere fokus på, hvordan vores forskning kan bruges – både i Silkeborg og nationalt og internationalt, lyder ambitionen.

31-03-2021

Hvilken værdi kan vores forskning skabe og for hvem? Det spørgsmål vil fremover blive endnu mere centralt for Universitetsklinik for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg. Det fortæller konstitueret ledende overlæge Mikkel Gjesing Callsen fra Diagnostisk Center, som universitetsklinikken er en del af.

- Universitetsklinikken er en stor succes og har gjort det rigtig godt i sine første syv år, men det er også sundt ind imellem at ruske lidt op i sig selv og gentænke, hvad vi kan og vil. Og det kommer vi til at gøre nu, hvor vi har fået forlænget vores titel som universitetsklinik, ændret i ledelseslaget og indgået samarbejde med iværksætter og læge Martin Vesterby, fortæller Mikkel Gjesing Callsen om baggrunden for centerledelsens planer om at "gentænke" universitetsklinikken.

Bred interesse og målrettet fokus

Diagnostisk Center blev udpeget som universitetsklinik under navnet Universitetsklinik for Innovative Patientforløb første gang i 2013, og er en af fem universitetsklinikker i Region Midtjylland. Klinikken fik i oktober 2020 endnu en gang forlænget sin status som universitetsklinik, og med titlen følger både et kvalitetsstempel fra Aarhus Universitet og Region Midtjylland og krav til blandt andet publikationer, bevillinger og internationalt samarbejde.

I universitetsklinikken forskes – som navnet antyder – i innovative patientforløb, og klinikken er dermed på mange måder formet af Diagnostisk Centers DNA med fokus på patienten og på at udvikle tværfaglige patientforløb og sikre tæt samarbejde på tværs af sektorer. Og sådan skal det også være fremover, fastslår Rikke Aarhus, ph.d. og siden december 2020 daglig leder af universitetsklinikken, hvor professor Peter Vedsted er forskningsansvarlig.

- Vi skal bevare den brede interesse og vores fokus på de tværgående og sammenhængende patientforløb, men samtidig skal vi også turde udvælge nogle specifikke spor, som vi vil dyrke særligt intenst, vurderer Rikke Aarhus, som derfor nu sammen med centerledelsen og kollegerne i universitetsklinikken tager hul på en gentænkning af klinikken og den overordnede strategi.

Tanken er at skabe en skarpere profil til universitetsklinikken og styrke klinikkens position både lokalt i Region Midtjylland, nationalt og internationalt.

- Vi skal i højere grad have fokus på at skabe resultater, som ikke kun gavner patienter her i Silkeborg men også kan skabe værdi andre steder. Og i den forbindelse vil vi invitere endnu flere ind i vores forskningsarbejde, etablere partnerskaber og styrke vores nationale og internationale samarbejde, forklarer Rikke Aarhus.

Iværksætter om bord

Af samme grund glæder både Rikke Aarhus og centerledelsen sig over, at have fået tilknyttet iværksætter og læge Martin Vesterby til universitetsklinikken.

- Martin bliver en del af arbejdet med at få knyttet mere innovation til vores forskning, så vi sikrer, at vores projekter kan bruges ude i virkeligheden eller dækker et reelt behov. Samtidig kommer han med et stort og nyttigt netværk inden for såvel forskning som sundhedsvæsenet og erhvervsliv, siger ledende overlæge Mikkel Gjesing Callsen.

Selv peger Martin Vesterby på, at han med sin baggrund og eksterne position kan være med til at udfordre og hjælpe de enkelte projekter på vej.

- Jeg bruger i dag det meste af min arbejdstid på innovation i sundhedsvæsenet og på at hjælpe virksomheder og hospitaler med at skabe øget værdi og mulighed for internationalisering. Og det er selvfølgelig også noget af det, jeg vil spille ind med i Silkeborg. Vi skal allerede fra første færd have fokus på, hvem vores forskning kan skabe værdi for, så vi kan få dem inviteret med ind i projektet, siger Martin Vesterby, der ud over at være læge og forsker også er iværksætter med så forskellige projekter som blandt andet et logistikstyringssystem til operationsgange, animeret patientinformation og Stauning Whisky.

Martin Vesterby lægger ikke skjul på, at den nye opgave i Silkeborg ligger hans hjerte nær på flere måder.

Jeg glæder mig virkelig til at se på, hvordan patientforløb kan tænkes helt frem til patientens dagligstue, så vi får alle dele med – også efter at patienten er udskrevet fra hospitalet og er hjemme igen. Det er jo hele ånden i Diagnostisk Center og dét forskning, innovation og projekter skal støtte op om. Samtidig har jeg selv slidt mine første læger-træsko op i Silkeborg og har arbejdet på hospitalet, så jeg er virkelig stolt over, at være blevet inviteret ind i arbejdet, fortæller Martin Vesterby.

Arbejdet med at gentænke universitetsklinikken ventes at strække sig over det næste halve års tid.