colourbox35095875_1040px (1).gif

Arkivfoto: Colourbox.

01-11-2022

Hospitalsledelsen fordeler 749.000 kroner fra Hospitalsenhed Midts Forskningspulje i 2023 til støtte af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i hospitalsenheden.

Hospitalsenhed Midts forskningspulje støtter sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, og alle forskningsaktive ansatte på Hospitalsenhed Midt har hvert år mulighed for at søge om økonomisk støtte fra hospitalsenhedens egen forskningspulje til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Fonden støtter forskningsprojekter, som er tilknyttet Hospitalsenhed Midt - uanset forskningsmetode. Støtten kan gå til konkrete projekter - herunder løn, apparatur, driftsudgifter, publicering og konsulentbistand. Der kan også bevilges frikøb til skrivning af protokol.

Følgende 11 forskningsprojekter er denne gang blevet tilgodeset:

 • Overlæge Lene Kongsgaard Nielsen, Forskningsenhed for Multisyge, Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme:
  Prevalence and factors associated with acute hospital utilization in patients with multimorbidity. 75.000 kr.
 • Forskningsassistent, fysioterapeut Merete Ajstrup, Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme:
  Sektorovergange hos patienter med multisygdom. Patienternes perspektiv. 75.000 kr.
 • Forsker, læge Nicklas Vinther, Diagnostisk Center:
  Disease burden of atrial fibrillation: new methods and perspectives. 75.000 kr.
 • Forskningsassistent, Mette Brix Jensen, Fertilitetsklinikken, Kvindesygdomme og Fødsler:
  Evaluation of single and double DNA strand breaks in males with unexplained infertility attending fertility treatment. 75.000 kr.
 • Udviklings- og forskningsmedarbejder, fysioterapeut Anne Mette Schmidt, Diagnostisk Center:
  Screening af patienter i særlig risiko for dysfagi – udvikling og implementering af en screeningsprocedure i hospitalsregi. 30.000 kr.
 • Afdelingslæge Marie Linderup Funck, Diagnostisk Center:
  Præhabilitering og perioperative geriatri hos skrøbelige ældre henvist til skuldre-, ryk-, hofte-, eller knæoperation i et center for planlagt kirurgi. 75.000 kr.
 • Udviklingsfysioterapeut Mette Garval, Center for Planlagt Kirurgi:
  Translational og cross-cultural adaptation of the Oxford arthroplasty early change score (OAPS) into Danish. 75.000 kr.
 • Overlæge Tomasz Piotr Tabor, Patologi:
  Prævalens af Her-2 low/ultra low vurderet manuelt og assisteret af digitalt billedanalyse i en lokal kohorte af brystkræft patienter. 44.000 kr.
 • Neuropsykolog Mille Møller Thastum, Regionshospitalet Hammel Neurocenter:
  Exploring the role of maladaptive illness perceptions and illness behaviours in treatment in patients with persistent post-concussion symptoms. 75.000 kr.
 • Overlæge Lars Frost, Diagnostisk Center:
  Temporal trends in use of heart rhythm control in patients with AF. Nationwide cohort study. 75.000 kr.
 • Forskningsassistent, fysioterapeut Frederik Skovberg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter:
  Activity and participation – bridging the gap after rehabilitation by participation. 75.000 kr.

Der var indsendt ansøgninger om økonomisk støtte til yderligere syv projekter, som det desværre ikke var muligt at støtte inden for puljens økonomiske rammer.

Ansøgningsfristen til næste år for Hospitalsenhed Midts Forskningspulje er den 2. oktober 2023.