Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen benyttede arrangementet i Silkeborg til at sige stor tak til hospitalets mange frivillige. Foto: Henrik Rolfsted Schjelder Hansen, CPK

Også i Silkeborg blev HE Midts frivillige hjælpere forleden fejret. Med til arrangementet havde hospitalsdirektøren en stor tak for den hjælp, de frivillige yder til hospitalet og ikke mindst vores patienter og pårørende.

30-05-2022

Tak var endnu en gang det gennemgående ord, da hospitalsledelsen forleden inviterede hospitalets frivillige til arrangement på RH Silkeborg.

Det er godt to år, siden HE Midts sidst kunne samle sine frivillige til fælles arrangement, og coronaen har på alle måder præget de frivilliges arbejde de seneste par år. I Silkeborg har de frivillige således i perioder været ramt af både hjemsendelser, besøgsrestriktioner og afstandskrav – men nu står de frivillige heldigvis igen klar til at vise patienter og pårørende på rette vej gennem hospitalet.

HE Midt har i alt 176 frivillige hjælpere, som i forskelligt omfang bidrager til at få hverdagen til at glide endnu bedre og øge trygheden for patienterne. Ud over de 32 frivillige, som hjælper med vejvisning på hospitalet i Silkeborg, hjælper hospitalsenhedens frivillige blandt andet med at skabe ekstra tryghed for patienter med demens, støtte indlagte hjertepatienter, skabe arrangementer og tryghed for indlagte patienter på Hammel Neurocenter eller agere mentorer for patienter på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Alt i alt altså en bred og alsidig indsats – med den fælles nævner, at den er båret af et frivilligt og ulønnet engagement.

Med arrangementet i Silkeborg ønskede hospitalsledelsen af sige højt og tydeligt TAK til de mange frivillige, som på den måde gør en stor forskel for både patienter, pårørende og personale.


Et lignende arrangement blev afviklet i Viborg tidligere på foråret.