210309-Marianne-Jørgensen-_DSC3346_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

14-01-2022

Marianne Elisabeth Jørgensen, som har været konstitueret ledende overtandlæge i Afdeling for Regional Specialtandpleje i Hospitalsenhed Midt siden april 2021, er blevet fastansat og kommer dermed også til at lede afdelingen fremadrettet.

Marianne Elisabeth Jørgensen har siden 2017 fungeret som faglig ansvarlig tandlæge i Regional Specialtandpleje, som hører til Hospitalsenhed Midt. Siden midten af 2019 har hun varetaget den faglige ledelse i afdelingen, og hun har derfor et godt kendskab til både afdelingen og ledelsesrollen.

- Vi er rigtig glade for, at Marianne har takket ja til stillingen som leder af Afdeling for Regional Specialtandpleje. Hun har ydet en stor indsats som konstitueret i stillingen, og vi ser frem til fortsat at have et godt og spændende samarbejde med hende, siger Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør i Hospitalsenhed Midt.

Inden overtandlægen kom til Regional Specialtandpleje har hun arbejdet som tandlæge i den private sektor i 19 år og har derigennem tilegnet sig en bred erfaring inden for mange facetter af sit fag.

- Jeg brænder fortsat for at løse afdelingens kerneopgave, selv om jeg nu bidrager til at løse den på et andet niveau end tidligere. Jeg har dog med jævne mellemrum i min konstitueringsperiode haft mulighed for at byde ind med hjælp på både klinik og operationsafdeling, og jeg vil også fremover prioritere at indgå i det kliniske arbejde, siger Marianne Elisabeth Jørgensen.

Faglig ensartethed

Den nye overtandlæge beskriver, at hun sammen med sine medarbejdere arbejder kontinuerligt på at øge sammenhængskraften mellem de seks klinikenheder i afdelingen, for blandt andet at sikre faglig ensartethed, så Regional Specialtandpleje står som en stærk samarbejdspartner over for de henvisende kommuner.

- Med fastansættelsen som ledende overtandlæge i Regional Specialtandpleje ønsker jeg, i endnu højere grad end hidtil, at brande afdelingen og skabe større synlighed af specialtandplejeområdet over for vores kolleger i de andre sektorer på tandsundhedsområdet, som et led i afdelings rekrutteringsstrategi. Desuden vil jeg gerne være med til at udvikle og videreføre afdelingen på en måde, så den også i fremtiden kan tilbyde specialiseret tandpleje med høj faglig kvalitet i Region Midtjylland, siger Marianne Elisabeth Jørgensen.

Marianne Elisabeth Jørgensen tiltrådte den faste stilling som ledende overtandlæge den 1. januar 2022. Hun er bosiddende i Viborg.

 

Om Afdeling for Regional Specialtandpleje

Regional Specialtandpleje er organisatorisk en del af Hospitalsenhed Midt, og er landets største specialtandpleje. Afdelingen dækker hele Region Midtjylland med specialtandpleje til patienter med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Afdelingen varetager alle former for tandbehandling og har i alt 6 klinikenheder rundt i regionen.