27-10-2022

De neurologiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup er blevet en del af Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering. Nu er videnscenteret repræsenteret af alle neurologiske afdelinger i Region Midtjylland, og ambitionen er at sikre flow af viden og best practice på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer i Vestdanmark.

Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC) skal være et fælles kraftcenter for viden om neurorehabilitering, som kommer patienter med medfødt og erhvervet hjerneskade og deres pårørende til gavn. For at leve op til ambitionen skal ViC med nye kræfter fra Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup indsamle, systematisere og formidle forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden på området. ViC består allerede af Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klassisk Neurologi, Regionshospitalet Viborg.

Med udbredelse af rehabiliteringspraksis, viden fra forskning og uddannelse på højtspecialiseret niveau stræber ViC i stærkt samarbejde med Videnscenter for Neurorehabilitering i Østdanmark mod at være et sted, hvor hele Danmark henter sin viden om neurorehabilitering. I den forbindelse er det vigtigt, at ViC har de neurologiske afdelinger med i videnscenterets udvikling.

- Opgaven med at sikre evidensbaseret praksis kan kun løses ved at dele viden og erfaringer på tværs af hospitaler, regioner og sektorer i Danmark. Det er vigtigt, at vi løfter i flok, når vi formidler viden om neurorehabilitering, og det kan vi gøre endnu bedre nu, hvor ViC har fået Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup med på holdet, siger lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt Claus Brøckner Nielsen.

ViC hjælper nye parter med at sætte deres viden i omløb
De nye parter fra Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup skal bidrage til udvikling af videnscenteret, der bl.a. indebærer, hvordan videnscenteret skal løse sin kerneopgave.

- I Neurologi på Aarhus Universitetshospital er vi optaget af, at vores patienter får den bedste evidensbaserede behandling - både i deres akutte forløb og rehabiliteringsforløb. ViC spiller en stærk rolle i, at vi sammen kan skabe og formidle viden om rehabilitering til gavn for patienter i hele Danmark og endda i hele verden. Den bevægelse vil vi meget gerne være en del af, siger chefsygeplejerske i Neurologi, Aarhus Universitetshospital, Anette Rantala Sørensen.

- I Neurologi i Gødstrup ser vi potentiale i ViC-samarbejdet, da vi har en masse viden, der kan drive udviklingen inden for neurorehabilitering fremad i samspil med de andre fagprofessionelle i videnscenteret. At blive en aktiv del af videnscenteret kan bidrage til, at vores fagprofessionelle får endnu mere øje på den viden, der skal komme vores patienter til gavn. Efter vi er flyttet til Gødstrup, har vi med vores forskningsenhed "NIDO" et mål om et endnu større fokus på forskning og vidensproduktion, siger chefsygeplejerske i Neurologi, Regionshospitalet Gødstrup, Birgitte Egholm Jacobsen.

ViC vil fortsætte udvikling af nye samarbejder
Næste skridt i ViC's udviklingsplan er at få de øvrige vestdanske neurologiske afdelinger med i ViC-samarbejdet og stadig styrke det nationale samarbejde mellem de to videnscentre i Østdanmark og i Vestdanmark. I den forbindelse vil ViC's fokus være at gøre videnscenteret til en aktiv medspiller – også i kommunerne. På den måde kan videnscenterets viden rigtigt komme i spil til gavn for borgere med behov for neurorehabilitering og deres pårørende i hele Danmark.

Faktaboks:

  • Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC) blev til i 2020 i en fælles ambition mellem de højtspecialiserede afdelinger Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Klassisk Neurologi, Regionshospitalet Viborg.
  • Videnscenteret har netop fået nye kræfter i form af neurologiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup. De trådte ind i ViC den 14. september 2022 som et led i ViC's udviklingsplan.
  • Videnscenteret bliver understøttet af interessenter på tværs af alle vestdanske regioner og har allerede et stærkt samarbejde med Videnscenter for Neurorehabilitering på Rigshospitalet.