Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

26-01-2022

Som de første i Jylland har Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg taget værnemidlet Turboenhed – 3M Versaflo i brug. Det er et friskluftssystem og åndedrætsværn med turbo til brug nær indlagte Covid-patienter.

På Intensiv kan personalet være nødt til at være hos Covid-patienter en stor del af døgnet. Det har længe betydet påføring af FFP-3 masker til plejepersonalet i flere timer af gangen, hvilket ikke altid er helt problemfrit, fortæller Lene Dam Olesen, som er afdelingssygeplejerske på Operation og Intensiv.

- Det er hårdt at gå med en FFP3 maske flere timer i træk, og det har været en meget udfordrende opgave for personalet. Vi har desuden haft svært ved at få vagtplanen til at hænge sammen, da man kun må anvende FFP-3 masken tre timer i døgnet, siger Lene Dam Olesen.

Hun fortæller også, at det kan være udfordrende at kommunikere med patienten, når medarbejderens ansigt nærmest er helt dækket af værnemidler. Udfordringerne kaldte på en løsning, og den hjalp hospitalets hygiejnesygeplejersker med at finde frem til.

- Efter 1. Covid-bølge i 2020 gik vi til hospitalenhedens hygiejnesygeplejersker og spurgte, om de kunne undersøge, om der mon fandtes et alternativ til den ubehagelige og upraktiske FFP-3 maske, når vi har behov for at opholde os længe hos den samme patient, fortæller Tina Allerslev, som er klinisk sygeplejespecialist på Operation og Intensiv.

Dermed gik jagten ind på at finde et godt alternativ til FFP-3 maskerne. Og det lykkedes. Siden midten af november 2021 har personalet på Operation og Intensiv afprøvet Turboenhed – 3M Versaflo. Det er et friskluftssystem og et åndedrætsværn, der fungerer som en omvendt støvsuger. Turboenhed trækker luften fra rummet ind gennem et filter bag på masken, så luften er ren inde i masken.

- Vi er rigtig glade for denne løsning, som vi har afprøvet i et par måneder nu. Turboenhed er et godt eksempel på, hvordan vi hjælper hinanden i organisationen. Hygiejnesygeplejerskerne forstår det behov, vi står med ude i klinikken, og de har været gode medspillere i deres forsøg på at finde et produkt, der kunne gøre vores arbejdsmiljø bedre, siger Tina Allerslev.

Gevinst for både personale og patienter

Turboenhed beskrives af personalet som meget mere behagelig at have på og efterlader dem ikke badet i sved efter kort tids brug, som andre værnemidler gør.

- FFP-3 maskerne er gode, men de er hårde at bruge. Der er modstand i masken, og ved for lang tids brug kan man udvikle vand i lungerne – derfor må man også kun bruge dem i en begrænset periode hver dag, siger Lene Dam Olesen.

Afsnittets arbejdsmiljørepræsentant Louise Kær er heller ikke i tvivl om, at Turboenhed gør en stor forskel for arbejdsmiljøet på afdelingen, når de har Covid-19 patienter på afdelingen, som kræver meget af personalets tid.

Som en bonus oplever medarbejderne med Turboenhed en langt bedre kommunikation med patienterne, fordi man nu kan se medarbejdernes ansigter, der ikke længere er dækket af masker og øjenværn.

- Det betyder rigtig meget, at man kan se ansigtet på den, man snakker med, og vi kan mærke på patienterne, at Turboenhed gør en forskel for dem. Patienterne slapper mere af og kan bedre aflæse personalet, når de kan se ansigtet. Det giver også patienterne mulighed for at mundaflæse, hvis de hører dårligt, forklarer intensivsygeplejerske Majbritt Carstensen.

Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg var den første afdeling til at tage Turboenhed i brug i Jylland, og afdelingen har nu udbredt sine erfaringer med systemet til alle regionens intensive afsnit, og flere andre afsnit anvender nu også Turboenhed.