HE Midt fejrer for tiden siden mange frivillige. Onsdag var der budt til arrangement i Viborg, og i maj kommer også turen til Silkeborg. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Efter to år med covid og begrænsede muligheder for at samles kan HE Midt nu endelig samle og fejre sine mange frivillige igen. Første del af arrangementet fandt sted i Viborg onsdag, og i maj gentages festlighederne så i Silkeborg.

27-04-2022

Tak for jeres vedholdende og flotte indsats!

Sådan lød meldingen fra sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen til de mange frivillige, som onsdag var samlet til frivillighedsarrangement på RH Viborg.

Det er mere end to år, siden de frivillige sidst var samlet til et fælles arrangement på hospitalet, og corona har på mange måder sat sit præg på den frivillige indsats de seneste år. Blandt andet har besøgsrestriktioner, afstandskrav og hjemsendelser betydet, at en del af de frivillige indsatser i perioder har ligget i dvale. Til gengæld er oplevelsen, at de frivillige hurtigt har meldt sig på banen igen, så snart der blev mulighed for det, og HE Midt oplever generelt god tilstrømning af frivillige.

HE Midt har i alt 176 frivillige hjælpere, som i forskelligt omfang bidrager til at få hverdagen til at glide endnu bedre og øge trygheden for patienterne. Eksempelvis står 38 frivillige fra Røde Kors på skift klar på RH Viborg for at hjælpe patienter og pårørende med at finde vej på hospitalet, og i Silkeborg hjælper 27 frivillige Røde Kors hjælpere med samme opgave.

Dertil kommer de frivillige, som er tilknyttet de enkelte afsnit, ligesom frivillige er med til at skabe ekstra tryghed for patienter med demens, støtte indlagte hjertepatienter, skabe arrangementer og tryghed for indlagte patienter på Hammel Neurocenter eller agere mentorer for patienter på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Alt i alt altså en bred og alsidig indsats – med den fælles nævner, at den er båret af et frivilligt og ulønnet engagement. Og det er på alle måder en tak værd, konstaterede HE Midts sygeplejefaglige direktør ved arrangementet.

- I er en del af vores ansigt udadtil – og ofte de første, som patienter og pårørende møder ved et besøg på hospitalet, konstaterede Mette Fjord Nielsen og sendte en stor tak af sted til de fremmødte frivillige.  

Også på RH Silkeborg bliver de frivillige fejret, når hospitalsledelsen den 25. maj byder til et lignende arrangement.