220610-Beredskabschef_Hans-Brødløs_DSC6277_1040px.jpg

Hans Brødløs er ny beredskabschef hos Hospitalsenhed Midt. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Overlæge Hans Brødløs fra Operation og Intensiv er ny beredskabschef i Hospitalsenhed Midt. Her skal han sammen med beredskabsudvalget håndtere de mulige ekstraordinære situationer, der kan true driften af hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

22-06-2022

En brand på hospitalet, en større vandskade, der kortslutter livsvigtige elektriske systemer eller eksterne katastrofer som togulykker eller trafikulykker med mange tilskadekomne. Det er blot nogle af de situationer, Hospitalsenhed Midts hospitaler skal være klar til at håndtere – og den opgave har Hospitalsenhed Midts nye beredskabschef Hans Brødløs sagt ja til at bidrage til. Han tiltrådte i stillingen 1. maj og skal fremover sammen med hospitalsenhedens beredskabsstab og beredskabsudvalg udvikle rammerne om Hospitalsenhed Midts beredskab.

- Kort fortalt handler det om, at vi skal kunne håndtere alle de mulige situationer, der kan true driften på vores hospitaler – og sammen sikre, at vi hurtigst muligt kommer tilbage til almindelig drift, forklarer Hans Brødløs.

Godt udgangspunkt for opgaven

Hans Brødløs er til daglig anæstesiologisk overlæge i Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg, og netop den baggrund giver ham et godt udgangspunkt i forhold til rollen som beredskabschef.

- For en anæstesiolog er tankegangen altid, at man skal være klar til at håndtere det uventede. Den egenskab får jeg god brug for i rollen som beredskabschef, vurderer Hans Brødløs selv.

Samtidig kan han trække på sin indsatsleder-uddannelse, erfaringerne fra sine mange vagter med lægebilen og erfaringerne med at udforme og implementere retningslinjer og instrukser, der skal kunne forstås og fungere i pressede situationer.

Samarbejde er afgørende

I rollen som beredskabschef refererer Hans Brødløs direkte til hospitalsledelsen og beredskabsudvalget og arbejder tæt sammen med den administrative beredskabsstab. Samtidig får han et tæt samarbejde med HE Midts Akutafdeling og Servicecenter og eksterne samarbejdspartnere som Præhospitalet og AMK-vagtcentralen.

Hospitalsenhed Midts beredskab vil overordnet set koncentrere sig om fire indsatsområder: Storulykker, CBRNE (forurenede patienter), brand og forsyningssvigt. Fokus ligger i år på CBRNE-delen og handler altså om håndteringen af patienter forurenet med kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive stoffer.

Ud over at forstærke rammerne om HE Midts beredskabsindsats kommer Hans Brødløs også til at stå i spidsen, når beredskabet skal testes gennem forskellige typer af øvelser.