30-08-2022

Regionshospitalet Silkeborg har sammen med hospitalerne i Odense, Vejle og Svendborg bidraget til en omfattende screeningsundersøgelse af hjertekarsygdomme. Resultaterne viser blandt andet, at hjertekar-screening nedsætter risikoen for død med 11 procent hos 65-69-årige mænd. Undersøgelsen er netop offentliggjort i det førende medicinske tidsskrift, New England Journal of Medicin.

Over 56.000 rammes og 12.000 dør årligt af hjertekarsygdom, mens over en halv million lever med hjertekarsygdom i Danmark. Desværre er der intet der tyder på, at et forebyggende sundhedstjek i almen praksis forebygger hjertekarsygdom eller død. Ud over de personlige omkostninger ved hjertekarsygdom, udgør hjertekarsygdom en markant og stigende belastning for det danske sundhedssystem og samfund. De stigende sundhedsudgifter løber op i mere end 7 milliarder kroner om året. Endelig er der fravær fra arbejdsmarkedet, der alene for åreforkalkning i hjertet hvert år koster knap 2 milliarder kroner på grund af tabt produktion.

46.000 danske mænd undersøgt

I den danske screeningsundersøgelse DANCAVAS har man set på, om hjertekar-screening kan nedsætte risikoen for død og hjertekarsygdom. 46.000 mænd i alderen 65 til 74 år har været inkluderet i DANCAVAS fra 2014 til 2017, og ved lodtrækning blev hver tredje inviteret til screening – heraf i alt 1664 i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Screeningen indebar CT-skanning af hjertet og den største pulsåre, blodtryksmåling af arme og ben, og blodprøve-analyser. De mænd, der havde begyndende hjertekarsygdom, blev tilbudt blodfortyndende og kolesterolnedsættende medicin. Mænd med udvidelse på pulsåren blev opereret eller fik det kontrolleret.

Fem års resultaterne af DANCAVAS er netop offentliggjort på den store europæiske hjertekongres, ESC, i Barcelona og samtidigt publiceret i de førende medicinske tidsskrifter New England Journal of Medicine og European Heart Journal. Det viste sig, at dødeligheden var 5 procent lavere hos de inviterede, ligesom risikoen for blodpropper også var nedsat. For mænd i aldersgruppen 70-74 år var der ingen forskel i dødeligheden, mens der var en 11 procent nedsat risiko for dødsfald for mænd i aldersgruppen 65-69 år.

Menneskelig og økonomisk gevinst

Ud over det opløftende resultat for patienterne, har det også samfundsøkonomisk betydning. Omkostningerne for at redde et leveår i aldersgruppe 65-69 år var cirka 29.000 kroner, hvilket er betydelig lavere end kræftscreening. Effekten forventes at stige, og udgifterne at falde, de kommende år.

Undersøgelsen er den største af sin art, og peger på, at man med en omfattende hjertekar-undersøgelse kan finde personer med begyndende hjertekarsygdom og med simpel medicinsk behandling forebygge hjertekarsygdom. Især mænd i aldersgruppen 65-69 ser ud til at kunne profitere af en sådan undersøgelse, og derved opnå en sundhedsgevinst væsentligt større end ved de eksisterende screeningsprogrammer.

Stort studie giver solid viden

På Regionshospitalet Silkeborg glæder specialeansvarlig overlæge i hjertesygdomme Lars Frost sig over resultaterne af det omfattende projekt, som for Silkeborgs vedkommende gjorde det nødvendigt at tage imod patienter fra både Silkeborg og Ikast-Brande Kommuner for at nå op på de 1664 mænd i den rette alder.

- Det er et kæmpe projekt, som vi nu har resultaterne af, og vi er meget stolte over, at vi på hos-pitalet i Silkeborg har fået lov at bidrage til projektet. Resultaterne giver os en grundig viden om området og et solidt fundament at arbejde videre fra, mener Lars Frost.

Undersøgelsen er støttet af Hjerteforeningen, Det Frie Forskningsråd, Helsefonden, Forskningsrå-dene ved Region Syddanmark og Odense Universitetshospital.

Du finder hele omtalen i New England Journal of Medicin (kræver login)