KUF projektmærke 1040x680.jpg

07-10-2022

Har du styr på, hvad KUF er for noget? Måske har du hørt kolleger tale om KUF uden at du helt har forstået, hvad KUF går ud på. Læs med her og bliv klogere.

Der er udarbejdet en grundfortælling, der fortæller, hvad KUF er, og hvorfor KUF giver mening.

KUF's grundfortælling:

KUF skaber fremtidens Hospitalsenhed Midt

I Hospitalsenhed Midt binder vi klinik, uddannelse og forskning (KUF) sammen på nye måder. Det gør vi for at udvikle patienternes forløb, fordi vi i fremtiden får flere patienter, og de vil fejle flere ting på én gang. Flere patienter vil også få brug for rehabilitering, og vores behandling vil i højere grad foregå på tværs af sektorer. Samtidig mangler vi arbejdskraft.

Vi har derfor etableret det nytænkende KUF-samarbejde mellem klinik, uddannelse og forskning. KUF skal forandre vores hospitaler og udvikle patienternes behandling, så den passer til fremtiden. KUF-samarbejdet foregår på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Udvikling og videndeling er det fælles omdrejningspunkt.

Igennem KUF involverer og motiverer vi medarbejderne til at finde nye løsninger. Det skal fremme en kultur, hvor det er naturligt at være nysgerrig på muligheder for forbedring, udvikle idéer og anvende ny viden til gavn for patienterne. Og det skal tiltrække og fastholde ansatte i fremtiden.  

KUF-samarbejdet skal reducere tiden fra, at ny viden bliver skabt, til den bliver anvendt i praksis i udredning, behandling og rehabilitering. Medarbejderne skal løbende uddannes og udvikle deres kompetencer på baggrund af viden, der udspringer fra KUF.

Og hvis KUF stadig er lidt langhåret at forstå, så er der også udarbejdet en kort version af grundfortællingen om KUF:

Kort version

I Hospitalsenhed Midt binder vi klinik, uddannelse og forskning (KUF) sammen på nye måder. Vi samarbejder i KUF om at generere ny viden, der hurtigt bliver brugt i den kliniske hverdag til gavn for patienterne. På den måde forbedrer vi patientforløbene, så vi imødekommer fremtidens udfordringer, hvor flere vil få brug for behandling på et hospital, sygdomsforløbene bliver mere komplekse, og der er mangel på arbejdskraft. I KUF løser vi fremtidens udfordringer i fællesskab.