22-02-2022

Hospitalsenhed Midt har netop gennemført en trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE) og opnået en høj svarprocent fra de ansatte på trods af travlhed i sundhedsvæsenet.

TULE er Region Midtjyllands kombinerede trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering, der er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter.

Undersøgelsen er et udviklingsværktøj, og formålet er at forbedre trivsel og ledelse. Ledelsen dækker i dette tilfælde over alle ledere i hospitalsenheden.

Flot svarprocent

79 procent af de ansatte i Hospitalsenhed Midt har svaret på undersøgelsen. Det vil sige, at fire ud af fem ansatte har taget sig tid til at svare på spørgeskemaundersøgelsen.

- Jeg er glad for at kunne konstatere, at mange medarbejdere har taget sig tid til at svare på undersøgelsen, for det betyder, at vi har et rigtig godt grundlag at arbejde videre med, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fra Hospitalsenhed Midt og fortsætter:

- Undersøgelsen har været planlagt længe, men den er faldet på et tidspunkt, hvor vi i sundhedsvæsenet har haft rigtig travlt, og vores ansatte har knoklet for at få enderne til at mødes. Så derfor glæder jeg mig over den flotte svarprocent.

Ledelse og medarbejdere stoler på hinanden

De punkter Hospitalsenhed Midt scorer højest på i undersøgelsen er blandt andet tillid. Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever, at ledelsen stoler på, at de gør et godt stykke arbejde. Og vice versa stoler medarbejderne på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen. Medarbejderne giver også udtryk for, at de ved, hvad der forventes af dem i deres arbejde, og at de har et godt samarbejde med ledelsen.

De områder, der får den laveste score i undersøgelsen, handler om arbejdsmængde og retfærdighed i opgavefordeling og håndtering af konflikter.

Ifølge hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen ser han en tydelig sammenhæng mellem de udsagn, der scorer lavest og det tryk, der har været i sundhedsvæsenet de seneste år. Han understeger, at Hospitalsenhed Midt grundlæggende har fået en høj tilfredshedsprocent, men at der samtidig er områder, hospitalsenheden skal arbejde videre. Det er for eksempel et område som psykologisk tryghed i arbejdet.

Fokus på psykologisk tryghed

Hospitalsenhed Midts medarbejderudvalg – også kaldet hoved-MEDudvalg eller forkortet HMU – havde valgt, at undersøgelsen i år også skulle indeholde spørgsmål om psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Det er et emne, HMU har haft fokus på i den seneste tid, og et emne der fortsat bliver arbejdet med i HMU.

Næstformand i HMU, Lene Thorbjørnsen, udtaler i den forbindelse:

- Jeg er glad for, at emnet psykologisk tryghed er kommet med i TULE. På den måde får vi indhentet vigtig information fra medarbejderne, vi kan bruge og bygge videre på i arbejdet med psykologisk tryghed. Medarbejderne giver udtryk for, at de let kan spørge om hjælp, og det er godt.

Tilfredse medarbejdere

- Generelt viser resultaterne, at medarbejderne er tilfredse med deres job i hospitalsenheden. På det punkt placerer 88 procent af medarbejderne sig faktisk over det gennemsnitlige niveau, så det er rigtig flot. Trivsel er meget vigtigt for os, og det er et emne, vi derfor kredser om i mange sammenhænge – for eksempel i forbindelse med vores koncept for rekruttering og trivsel, tilføjer Lene Thorbjørnsen, der er uddannet bioanalytiker.

Som noget nyt har emnet sexisme også været en del af undersøgelsen i år. Her giver mange medarbejdere udtryk for, at de har nemt ved at sige fra over for uønsket seksuel opmærksomhed, og at de ved, hvor de kan henvende sig, hvis de eller kolleger oplever uønsket seksuel opmærksomhed eller andre krænkende handlinger. Og det er ifølge Lene Thorbjørnsen glædeligt at kunne konstatere.

Der er dog et svar i undersøgelsen, som overrasker formandskabet i HMU:

- 24 procent af medarbejdere og ledere svarer, at de ikke har været til en udviklingssamtale inden for det seneste år, selv om de har været ansat på arbejdspladsen mere end 12 måneder. Det skal vi arbejde på at forbedre fremadrettet, lyder det fra formand Thomas Balle Kristensen og næstformand Lene Thorbjørnsen, der tilsammen udgør formandsskabet i HMU.

Resultaterne fra trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen bliver i den kommende tid præsenteret i alle hospitalsenhedens afdelinger og centre, og i den forbindelse bliver vil der være en dialog om resultaterne mellem alle ansatte og deres nærmeste leder. Målet er, at de enkelte afdelinger får lagt en plan for, hvordan de sammen kan arbejde videre med resultaterne i undersøgelsen.