220112 Michael Kjær Jacobsen_DSC7470_1040px_1.jpg

fotos: Agata Lenczewska-Madsen

31-01-2022

Michael Kjær Steensgaard Jacobsen er blevet ansat som uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) i Hospitalsenhed Midt. Han skal som UKO blandt andet beskæftige sig med overgangen fra medicinstudium til uddannelsesstilling på HE Midt, med simulationstræning og med hvordan det er at være yngre læge i uddannelse på hospitalsenhedens fire matrikler under corona.

Udover jobbet som uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) er Michael Kjær Steensgaard Jacobsen speciallæge i ortopædkirurgi i Center for Planlagt Kirurgi på RH Silkeborg. Han er også ansat som uddannelsesansvarlig prægraduat lektor (UPL) ved Aarhus Universitet, hvilket betyder, at han har ansvaret for de studerendes forløb, når de er i klinikophold på hospitalerne.

HE Midt har to uddannelseskoordinerende overlæger, og med ansættelsen af Michael Kjær Steensgaard Jacobsen er begge HE Midts UKO-stillinger er besat. Ud over Michael Kjær Steensgaard Jacobsen er også Anette Bagger Sørensen ansat som UKO på HE Midt. Anette Bagger Sørensen er desuden ansat som speciallæge i Medicinsk Afdeling på RH Viborg.

Begge UKO'er brænder for at udvikle uddannelsesopgaven, så HE Midts yngre læger bliver så glade for HE Midt under deres uddannelse, at de får lyst til at blive hængende.

Fra medicinstudium til læge under uddannelse på hospitalet

- Både Anette og jeg beskæftiger os med de medicinstuderende i kraft af vores lektorater på universitetet og med de nyuddannede læger, der er under uddannelse her på HE Midt. Vi er således begge optaget af det led, der er fra medicinstudiet til de første jobs på hospitalet, hvor lægerne fortsat er under uddannelse. Vi ønsker at lave et godt undervisningsmiljø for dem og er optaget af, hvordan vi gør det så godt, at de får lyst til at blive hos os, når de er blevet uddannet til speciallæger, siger Michael Kjær Steensgaard Jacobsen.

De uddannelseskoordinerende overlæger samarbejder med HE Midts afdelinger om at sikre de bedst mulige uddannelsesforløb. For eksempel gennemgår de løbende de evalueringer, de yngre læger giver afdelingerne, og kigger på, hvordan feedbacken kan bruges til at gøre uddannelsesforløbene endnu bedre.

Ifølge Michael Kjær Steensgaard Jacobsen kan uddannelsesstillingerne have afgørende betydning for, om de yngre læger vælger at søge fastansættelse på hospitalet, når de er blevet speciallæger. Hvis de yngre læger har en fantastisk uddannelsestid på hospitalet og bliver glade for at være ansat på HE Midt, så øger det sandsynligheden for, at de får lyst til at søge fastansættelse i hospitalsenheden. På den måde kan uddannelse også spille en vigtig rolle for rekruttering, fordi de forskellige trin i et uddannelses- og karriereforløb hænger sammen.

220112 Michael Kjær Jacobsen_DSC7452_1040px.jpg

Simulationstræning er et vigtigt element i uddannelsen

- En af de ting, jeg blandt andet, kommer til at stå i spidsen for er den lægelige simulationstræning på HE Midt. Det er vigtigt, at vi klæder vores yngre læger på til den opgave, der venter dem. Simulationstræning giver erfaring med samarbejde og ledelse i forbindelse med øvelse af for eksempel hjertestop og traume. Vi skal gøre træningen så virkelig som muligt i vores simulation, og det arbejde glæder jeg mig rigtig meget til, siger Michael Kjær Steensgaard Jacobsen.

I simulationstræningen på HE Midt deltager alle relevante faggrupper fra klinikken, så træningen bliver så virkelighedstro som muligt.

Michael Kjær Steensgaard Jacobsen har tidligere arbejdet med simulationstræning, da han var ansat som læge i forsvaret.

- Det er vigtigt, at vi går forrest og er et godt eksempel for vores studerende og yngre læger under uddannelse. Det kræver god koordinering, og det har jeg oplevet på egen krop, lyder det fra Michael Kjær Steensgaard Jacobsen.

220112 Michael Kjær Jacobsen_DSC7435_1040px.jpg

Læge under uddannelse under corona

I øjeblikket er Michael Kjær Steensgaard Jacobsen og Anette Bagger Sørensen ligesom de fleste andre optaget af corona. Mere specifikt er de optaget af, hvordan det er at være yngre læge under uddannelse under corona.

- I øjeblikket med corona ved vi ikke altid, hvad der sker i næste uge og næste måned. Så når vi laver uddannelsesprogrammer og koordinerer, så er vi lidt ekstra udfordret på grund af uvisheden med COVID-19. Derfor har vi fokus på, hvordan corona påvirker vores uddannelsesforløb, siger Michael Kjær Steensgaard Jacobsen og fortsætter:

- Vi skal sørge for, at vores uddannelse er god. Derfor forsøger vi at udnytte alle de huller, vi har i vores hverdag til at få uddannelse ind i vores forløb. Vi kigger hele tiden på, hvor vi kan bruge de unge læger, og hvor vi kan få dem på banen. Heldigvis har vi nogle fantastiske yngre læger og en ledelse, der bakker op om vores arbejde, og det gør, at vi kan få enderne til at mødes på trods af de udfordringer, corona også giver til uddannelsesforløbene.