220314-Nyt-tilbud-til-overvægtige-astmapatienter_DCS9625_1040px.jpg

Asta Flodgaard. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

30-03-2022

I Skive Kommune er en række borgere, der har astma og er overvægtige, netop begyndt på et nyt 12-ugers rehabiliteringsforløb. Målet med forløbet er, at borgerne opnår bedre kontrol over deres sygdom, opnår et vægttab og øger deres livskvalitet. 

Det nye astma-rehabiliteringsforløb foregår i Skive Sundhedshus og er udviklet i et tværsektorielt samarbejde mellem Skive Kommune og Regionshospitalet Skive. Det nye tilbud er allerede blevet afprøvet, og på baggrund af gode resultater fra prøveperioden er forløbet nu startet op for borgere, der er i forløb i lungeklinikken på hospitalet.

Astma er en af de hyppigste kroniske luftsvejssygdomme og berører på verdensplan op mod 300 millioner mennesker. Sygdommen er forbundet med øget sygelighed og sygefravær, nedsat livskvalitet og har betydelige samfundsomkostninger. I Danmark er der mellem 250.000 og 300.000 voksne danskere med diagnosen, og studier viser, at graden af astma stiger i takt med vægten.

Det nye astmatilbud i Skive er en udvidelse af konceptet for astmaskoler, der findes på hospitaler flere steder i landet. Hospitalernes astmaskoler giver viden om astma til borgere igennem et undervisningsforløb. Det nye tilbud med astma-rehabiliteringen i Skive Sundhedshus bygger på en videreudvikling af konceptet for astmaskoler, hvor der som noget nyt tilføjes fysisk træning og samtale med en diætist i kommunal regi. På den måde går hospital og kommune sammen og bringer hver deres viden og kompetencer i spil til gavn for borgerne.

Første sted i landet med så grundigt et koncept

- Vi kobler vores viden og erfaring sammen med borgernes diagnose i vores nye tilbud. Borgerne modtager information igennem undervisning, træner med supervision af fysioterapeut og har samtaler med en diætist. Det kan være rigtig svært for borgere med astma at træne, fordi bronkierne trækker sig sammen ved fysisk træning, og så kan det være svært at få luft, når du har astma, siger Asta Flodgaard, der er afdelingssygeplejerske i Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Skive hører under.

Asta Flodgaard forklarer, at fysisk træning ikke er farligt for personer med astma, men det kan være en ubehagelig oplevelse for dem, hvis de hiver efter vejret og føler, de ikke kan få luft. Det kan føre til, at man går i panik eller får angst. Derfor foregår træningen med fagfolk, der kan hjælpe borgerne, og det giver dem en helt afgørende tryghed.

- Vi er – os bekendt – det første sted i landet, der tilbyder så grundigt et forløb for borgere, der har astma og er overvægtige. Derfor har det også været fantastisk spændende at være med til at udvikle sådan et helt nyt koncept. Vi har været en flok ildsjæle i sundhedshuset, der har haft et helt unikt samarbejde om at udvikle tilbuddet, og vi tror virkelig på, at dette tilbud kan flytte deltagerne, så de får et bedre liv, lyder det fra Asta Flodgaard.

Fire ansatte står for sammen at afvikle det 12-ugers forløb med astmarehabilitering. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Sundhedstilbud i kommune og region fletter sammen

Det 12-ugers astmaforløb sætter også fokus på ernæring. Alle deltagere får en individuel samtale med en diætist i begyndelsen og afslutningen af forløbet. Og imellem de to samtaler får deltagerne fælles undervisning om ernæring.

Hvis deltagerne ryger eller har andre sundhedsmæssige udfordringer, får de også tilbudt rygestopkursus eller andre forløb, der kan hjælpe dem.

- Når vi fletter vores viden og kompetencer sammen hospital og kommune imellem, så kan vi bringe sundhedsindsatserne tættere på borgerne og deres hverdag. Vi har sammen etableret et borgernært forløb, der har resulteret i et bedre og nært tilbud til borgere, der har astma og er overvægtige. Vi har efterhånden fundet en rigtig god metode til at udvikle sådanne nære sundhedstilbud i Skive Sundhedshus, hvor vi får koblet hospital og kommune sammen, så vi får gode og sammenhængende forløb, der giver mening for borgerne, siger Mariane Balsby, der er leder af Skive Kommunes Sundhedscenter i Skive Sundhedshus.

Forløbet er strikket sammen af forskellige faggrupper, så deltagerne møder både en lungesygeplejerske og –læge fra hospitalet og en fysioterapeut og diætist fra Skive Kommune. Udover fysisk træning og viden om ernæring får deltagerne også information om emner som sex og samliv, angst og åndenød. 

Den fysiske træning er en fast og gennemgående del af forløbet. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Stor begejstring for tilbuddet

De første erfaringer og resultater fra den periode, hvor rehabiliteringsforløbet blev afprøvet, er positive. Deltagerne opnåede et vægttab, fik forbedret deres kondition og deres funktionsniveau. De fik også bedre kontrol over deres astma og øget deres livskvalitet.

Derfor var det nogle meget begejstrede deltagere, der afsluttede prøveforløbet. Efter prøveperioden blev konceptet justeret en anelse ud fra resultaterne. Og det er ligeledes nogle begejstrede borgere, der netop er startet op på det nye tilbud her i marts.

Håbet er, at konceptet på sigt kan blive udbredt til andre kommuner og hospitaler, så det kan komme endnu flere borgere med astma og overvægt til gavn.

Fakta:

Det nye tilbud om astma-rehabilitering tilbydes til borgere, der:

  • Er overvægtige og har et BMI over 30
  • Har svært ved at mestre deres astmasygdom
  • Efterlyser viden om sygdommen og hjælp til livsstilsændringer
  • Er i et forløb i Klinik for Lungesygdomme på Regionshospitalet Skive
  • Har bopæl i Skive Kommune