Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

13-01-2022

Forskningsansvarlig sygeplejerske i Kirurgi, Marie Dahl, er tiltrådt i et lektorat inden for karkirurgi for en 5-årig periode. Stillingen er en fælles stilling mellem Afdeling for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (50%) og Hospitalsenhed Midt (50%).

Marie Dahl vil som lektor i karkirurgi komme til at bidrage til det tværfaglige forsknings- og undervisningsmiljø på både Afdeling for Klinisk Medicin og på Regionshospitalet Viborg, hvor hun skal være med til at skabe synergi mellem klinik, uddannelse og forskning.

- Tidligere har mit fokus overvejende været på forebyggelse af hjertekarsygdomme igennem befolkningsundersøgelser. Fremadrettet vil mit fokus tillige være at kortlægge og afhjælpe sygdomsbyrden for patienter, der lever med alvorlige karsygdomme. Det er kendt, at hjertesygdom medfører nedsat livskvalitet og øget sygelighed. Men modsat de velundersøgte hjertesygdomme er byrden ved karsygdomme mangelfuldt belyst, og vi ved endnu ikke, hvordan vi mest effektivt kan understøtte patienterne, siger Marie Dahl. 

Marie Dahl har arbejdet i Karkirurgisk Forskning siden oktober 2010, hvorfra også hendes ph.d. udspringer. Hun tiltrådte lektoratet 1. januar 2022.