Afskærmning og midlertidige løsninger præger billedet hos Røntgen og Skanning i Silkeborg for tiden. Til december ankommer en ny skanner, men inden da skal ombygning og rokade skabe plads til den. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

05-10-2022

Røntgen og Skanning i Silkeborg er under ombygning for i alt otte millioner kroner. Ombygningen skal sikre plads til en nye MR-skanner, og samtidig giver byggeriet lysere og mere tidssvarende rammer til patienter og personale.

Et kæmpestort firkantet hul i ydermuren, afskærmende spånplader på gangene og håndværkernes periodevise banken og boren vidner om, at der er gang i en større ombygning i Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Silkeborg. Til december skal hospitalet tage imod en længe ventet MR-skanner, og inden da skal der skabes plads og gøres klar

- Det er altid lidt omstændigt at skulle tage imod en ny skanner, for de er store og tunge og kræver typisk bygningsmæssige ændringer. Men vi er i fuld gang med opgaven, og glæder os over de forbedringer, vi får mulighed for at lave i samme omgang, siger projektleder Mie Duelund fra Hospitalsenhed Midts Byggeri og Projekt.

Rokader forud for byggeri

Ombygningen er ifølge projektlederen lidt af et Tetris-spil. En gammel skanner er blevet rykket ud, og funktioner flyttet rundt for at gøre plads til den nye skanner. Det betyder blandt andet, at håndværkerne borer og banker lige ved siden af patienternes venterum, sekretariat og klinisk hverdag – med alle de udfordringer og gener, som den slags typisk medfører.

Til gengæld vil ombygningen også betyde, at Røntgen og Skanning ud over det nye skannerrum samtidig får eksempelvis nye, lyse venteområder til patienterne, ligesom der indrettes ny reception og fornyede rammer til sekretariatet.

Længe ventet skanner

Isoleret set er selve skannerrummet dog også lidt at en mundfuld. Her er håndværkerne blandt andet i fuld gang med at forstærke gulvet med jernpæle i kælderen, ligesom væggene skal forsynes med jern på grund af skannerens kraftige magnetfelt.

- Og ud over selve skannerrummet, skal vi også have indrettet operatørrum og forberedelsesrum og skabt plads til en masse teknik i kælderen, fortæller MR-fysiker Lau Brix fra Røntgen og Skanning i Diagnostisk Center.

Han lægger ikke skjul på, at han glæder sig meget til at tage imod den nye skanner til december. Skanneren har været længe ventet og er blandt andet blevet forsinket af et fejlslagent udbud og de generelt forlængede ventetider på teknologiske reservedele.

Når skanneren kort før jul ankommer, vil hullet i facaden naturligvis blive lukket til, så ombygningen kan blive endeligt afsluttet.