åbi.png

Foto: Danske Regioner

24-03-2022

Danske Regioner har peget på Hospitalsenhed Midt som vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ. Prisen gives for at inddrage borgere og pårørende ved livets afslutning.

Projekt Livets afslutning er et samarbejde mellem Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner, de praktiserende læger i de tre kommuner og Hospitalsenhed Midt.

Formålet med Projekt Livets Afslutning har været at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at det sker i tæt samarbejde med borgeren, de pårørende og det sundhedspersonale, der er involveret undervejs. Projektet har haft fokus på, hvor vigtigt det er, at afslutningen på livet bliver på borgerens egne præmisser.

Læs mere hos Danske Regioner om Årets Borgerinddragende Initiativ