Foto: Magasinet Kommunal Sundhed.

21-04-2022

Projekt Livets afslutning, som er et samarbejde mellem Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner, de praktiserende læger, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Hospitalsenhed Midt, er blevet hædret med ’Den Gyldne Tråd’ af magasinet Kommunal Sundhed. Prisen blev uddelt på KL’s Sundhedskonference 2022 i Kolding den 20. april 2022.

Projektet blev i marts tildelt Danske Regioners pris for Årets Borgerinddragende Initiativ.

Formålet med Projekt Livets Afslutning har været at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at det sker i tæt samarbejde med borgeren, de pårørende og det sundhedspersonale, der er involveret undervejs.

Projektet har haft fokus på, hvor vigtigt det er, at afslutningen på livet bliver på borgerens egne præmisser.

Læs mere om Den Gyldne Tråd

Læs mere om projekt Livets afslutning