09-12-2022

Fra 1. januar 2023 og 6 måneder frem gennemfører Regionshospitalet Silkeborg en prøvehandling, hvor parkeringsområdet P8 bliver forbeholdt patienter og pårørende.

Udfordringer med manglende parkeringspladser til både patienter og pårørende på terrænparkeringen ved Regionshospitalet Silkeborg er årsag til, at regionshospitalet fra 1. januar gennemfører en prøvehandling, hvor parkeringsarealet P8 bliver forbeholdt patienter og pårørende.

En række klinikker på Regionshospitalet Silkeborg henviser sine patienter til at parkere ved P8 tæt på indgang D, som er den nærmeste indgang til klinikkerne, men ofte er parkeringsområdet fyldt helt op allerede fra morgenstunden. En undersøgelse og løbende erfaringer har vist, at størstedelen af bilerne ved P8 holder med en personalelicens, hvilket gør, at mange patienter ikke kan parkere på det anviste parkeringsområde. Derudover er vejene fra de andre parkeringsområder hen til indgang D kendetegnet ved at være smalle færdselsveje uden fortov og fodgængerfelter.

Derfor bliver det fra 1. januar 2023 ikke længere tilladt for medarbejdere at holde parkeret på P8 med en gyldig personalelicens. Medarbejdere henvises i prøveperioden til at parkere i parkeringshuset.

Prøvehandlingen bliver evalueret til sommer.