Serviceassistent Lisbeth Nyrup Christensen har fået en mere afvekslende arbejdsdag, efter hun og de øvrige serviceassistenter på Neurologisk Afsnit i Viborg er begyndt at løse flere typer af opgaver i arbejdsdagen.
Fotos: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

23-06-2022

Opgaveflytning fra sygeplejersker til serviceassistenter i Neurologisk Afsnit på Regionshospitalet Viborg har både givet mere effektive patientforløb og en bedre samhørighed mellem de to personalegrupper.

Det begyndte som et projekt, hvor sygeplejefaglige og patientnære opgaver skulle kortlægges for at se, hvordan opgaverne i afdelingen kunne løses mest effektivt.

- Det var en forberedelse til de rekrutteringsudfordringer, vi forventer i fremtiden på sygeplejeområdet. Her ville vi se på, hvilke opgaver der er i et patientforløb og identificere, om nogle af opgaverne kan løses af serviceassistenterne i stedet. Men vi har oplevet, at det har givet os meget mere end at flytte opgaver fra sygeplejersker til serviceassistenter, siger Kirstine Ommen, specialeansvarlig sygeplejerske i Neurologisk Afsnit.

Ved at se på sygeplejerskernes opgaver, fik afsnittet lokaliseret en del opgaver, der ikke udelukkende er sygeplejefaglige, men som sygeplejerskerne alligevel løste: Ernæring, mobilisering, psykosociale opgaver og rengøring.

Servicevagtrolle går på skift

Som en del af projektet ansatte de i afsnittet en ekstra serviceassistent og oprettede samtidig en rolle som servicevagt, som går på skift mellem serviceassistenterne i Neurologisk Afsnit.

- Vi fik identificeret de opgaver, som kan løses af serviceassistenterne og gav dem en god introduktion til opgaverne. Vi begyndte også at deltage i hinandens personalemøder, hvilket gav et bedre indblik i opgaverne i afsnittet og for serviceassistenterne et bedre indblik i arbejdet med patienterne, siger Kirstine Ommen.

Servicevagten deltager på sygeplejerskernes stå-op møde, foretager kørsler, fragter prøver, serverer formiddagskaffe for patienterne, tømmer tøjsække og løser opgaver i forbindelse med udskrivelser. Det er også servicevagten, der får besked om, hvornår en patient tager hjem, så vagten kan sætte gang i at tømme af og gøre rent, så stuen kan blive klar til den næste patient.

Projektet begyndte i september 2021 og sluttede i marts 2022. De ændrede arbejdsgange og indsigt i hinandens opgaver gav så god mening, at ordningen efterfølgende er gjort permanent.

Serviceassistenter får mere afvekslende opgaver

Lisbeth Nyrup Christensen er serviceassistent på Neurologisk Afsnit, og hun er rigtig glad for at få tilføjet nye typer opgaver til porteføljen:

- Det giver os en mere varieret arbejdsdag, at vi kan være med til at løfte den her lidt mere patientnære opgave. Ergonomisk er det også rigtig godt for os med mere afveksling i opgaverne. Nu giver vi mad til patienterne. Vi fylder skabene på sengestuerne og på gangen op, så sygeplejerskerne ikke skal bruge tid på det i deres travle arbejdsdag. Derudover hjælper vi i forbindelse med opgaver og forflytninger, hvor vi kan træde til som 2. mand, fortæller serviceassistenten.

Mellem klokken 15 og 16 på hverdage tager serviceassistenterne sig desuden af patientklokkerne, mens sygeplejerskerne får ro til at lave dokumentationsarbejde og skrive rapporter.

- Det har været svært og grænseoverskridende for nogle serviceassistenter at skulle tage klokker, og den utryghed skal der naturligvis også være plads til. Derfor har vi også indført, at serviceassistenterne deltager på sygeplejerskernes stå-op møder, hvor de får et indblik i patienterne og de behov, de enkelte kan have, fortæller Helle Thorsager, der er leder for serviceassistenterne.

God oplæring bliver prioriteret

De udvidede opgaver for serviceassistenterne i Neurologisk Afsnit gør også, at der er behov for en god oplæring af assistenterne, når de begynder i afsnittet, fortæller Helle Thorsager.

- Vi har kigget på de kompetencer, opgaverne kræver, og vi har sørget for en grundig oplæring af assistenterne. Vores prioritering har hele vejen igennem været at have et godt flow for patienterne, hvor de undgår ventetid, siger Helle Thorsager og tilføjer, at der også kan blive en rekrutteringsudfordring på serviceassistent-området i fremtiden:

- Serviceassistenter i Neurologisk Afsnit får flere og mere spændende opgaver end mange andre steder, og det er selvfølgelig med til at gøre rekrutteringen lettere, at jobbet er attraktivt.

Lisbeth Nyrup Christensen er positiv over for de nye opgaver, også når patienterne ringer med klokkerne om eftermiddagen.

- Ofte har en patient blot brug for et glas vand eller for at høre, hvornår der er aftensmad. Det kan vi jo sagtens hjælpe dem med. Hvis patienten har et spørgsmål af sygeplejefaglig karakter, giver vi patienten besked om, at sygeplejersken kigger forbi om lidt, siger Lisbeth Nyrup Christensen.

Opgaveflytning har givet bedre sammenhold

Ved at flytte en del opgaver fra sygeplejerskerne til serviceassistenterne har det givet et meget bedre flow og en stor fleksibilitet i opgaveløsningen på Neurologisk Afsnit. Serviceassistenterne har fået øget deres kompetencer – de deltager ved forflytninger, har opnået viden om dysfagi og ernæring, og de har fået gode relationelle kompetencer.

- Det giver meget til både arbejdsmiljøet og det tværfaglige. Der er mange ubesatte stillinger rundt om på afdelingerne, hvor der er overvejelser i gang om at prøve noget lignende af, som vi har haft stor succes med her på afsnittet – altså hvor man ansætter en ekstra serviceassistent og laver en vagtordning, hvor serviceassistenterne byder ind og tager en del af de ikke-sygeplejefaglige opgaver fra sygeplejerskerne, så sygeplejerskerne får mere tid til deres kerneopgave. Vi vil gerne hjælpe med, at patientforløbene bliver endnu bedre. Hvis vi kan hjælpe andre afdelinger i gang ved at dele vores erfaringer, så behøver de ikke at opfinde den dybe tallerken forfra, siger Helle Thorsager.

Selv om samarbejdet og opgavefordelingen fungerer, er de tre kolleger dog enige om, at det også er nødvendigt fremadrettet at give opgaven opmærksomhed, så de fortsat kan udvikle på opgaveløsningen for at få de mest smidige patientforløb.

- Vi har en rigtig stor respekt for hinanden og hinandens faglighed. Vi er blevet mere fælles om opgaverne til patienternes bedste, siger Kirstine Ommen.