Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen, HE Midt.

16-09-2022

Ny forskning har vist, at der er et begrænset fokus på sygepleje i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Det kan have betydning for muligheden for at sikre, at patienterne får sygepleje af høj kvalitet. Studiet viser også, at databaser med sygeplejerskerepræsentation i databasens styregruppe hyppigere måler kvaliteten af sygepleje.

International forskning har vist, at manglende sygepleje kan have negative helbredsmæssige konsekvenser for patienterne. Med det afsæt har forskere fra Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Aarhus Universitet undersøgt forekomsten af sygepleje i 71 kliniske kvalitetsdatabaser. I alt blev 955 kvalitetsindikatorer identificeret. Halvdelen af indikatorerne målte på patientens helbredsmæssige resultater i form af komplikationer og dødelighed. Den anden halvdel af indikatorerne målte kvaliteten af udført behandling, pleje eller rehabilitering. Seks procent af det samlede antal indikatorer målte kvaliteten af udført sygepleje.

- Det er bekymrende, at der ikke er et større fokus på at måle kvaliteten af sygeplejen. Med målingen kan vi også følge, hvis der opstår kvalitetsbrist, siger sygeplejerske og ph.d. Lene Odgaard fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Hver database bliver ledet af en styregruppe, og studiet viste, at cirka en tredjedel af styregrupperne havde sygeplejerskerepræsentation. Sandsynligheden for, at sygeplejeområder blev målt, var 3 gange så stor i disse databaser.

Fokus på kvaliteten af behandling, pleje og rehabilitering
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) står for drift og udvikling af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, som bidrager til, at patienter får en ensartet behandling, pleje og rehabilitering af høj kvalitet.

- RKKP arbejder målrettet med at sikre en relevant repræsentation i styregrupperne af de forskellige faggrupper, der er involveret i patientforløbet, og det er rigtig positivt, siger sygeplejerske og ph.d. Hanne Mainz fra Aarhus Universitetshospital, som også er medlem af Fagligt Råd i RKKP.

- For at få flere sygeplejersker i styregrupperne kræver det dog, at sygeplejersker i højere grad engagerer sig, og at deres ledere understøtter databasearbejdet. Derudover er der behov for mere forskning for at udvikle sygeplejefaglige kvalitetsindikatorer med afgørende betydning for patienters helbred, siger sygeplejerske og lektor Pia Kjær Kristensen fra Aarhus Universitetshospital.

Læs den videnskabelige artikel:

Mainz, Hanne, Odgaard, Lene og Kristensen, Pia Kjær: Nursing representatives in clinical quality databases and the presence of nursing-sensitive indicators of fundamental nursing care, JAN, 08. august 2022, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.15400

For mere information kontakt forskergruppen bag studiet:

Hanne Mainz
Sygeplejerske, ph.d., Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Lene Odgaard
Sygeplejerske, ph.d., Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Pia Kjær Kristensen
Sygeplejerske, lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Tværsnitsstudie baseret på data fra de kliniske kvalitetsdatabasers seneste årsrapport
Samarbejdspartnere: Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Aarhus Universitetshospital
Ekstern founding: Studiet har opnået støtte fra Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond
Interessekonflikter: Ingen