07-11-2022

Da Akutafdelingen tidligere på året stod i en situation, hvor de manglede mange sygeplejersker på en gang, trådte terapeuterne til i et nyt samarbejde med sygeplejerskerne i afdelingen.

Akutafdelingen sendte tidligere på året en stor andel af afdelingens sygeplejersker på barsel. Det var ikke muligt at rekruttere sygeplejersker til alle barselsvikariater og derfor iværksatte afdelingen en prøvehandling, hvor afdelingens terapeuter trådte til og hjalp i forbindelser med udskrivelser.

Prøvehandlingen udsprang af drøftelser i afdelingens LMU. Her fandt medlemmerne frem til, at opgaven med at udskrive patienter var en opgave, som terapeuterne med fordel kunne bidrage til.

På den måde kunne sygeplejerskerne i afdelingen koncentrere sig om sygeplejens kerneopgaver hos patienterne. Og terapeuterne fik med udskrivelsesopgaven udvidet de opgaver, de laver i forvejen inden for fys- og ergoterapien.

Stor hjælp at være sammen om opgaven

Prøvehandlingen medførte, at sygeplejerskerne og terapeuterne lærte at udnytte hinandens kompetencer på en ny måde. Sygeplejerskerne fik eksempelvis øjnene op for, at terapeuterne nemt kan hjælpe og aflaste dem med de tunge udskrivelser, som typisk involverer et faldende funktionsniveau hos patienten. Tilbagemeldingen fra sygeplejerskerne var derfor, at det var en stor aflastning for dem at få hjælp til udskrivelserne fra terapeuterne.

- Vi er faktisk lidt stolte af, at det lykkedes for os at finde en opgave, som både aflaster sygeplejerskerne og samtidig giver mening for terapeuterne. Det har i andre sammenhænge været svært at finde den opgavetype, som for begge faggrupper giver mening at flytte. På den måde har det været en kæmpe succes, og det er en erfaring, vi helt klart vil overveje, om vi kan bruge i andre sammenhænge fremadrettet, siger ledende terapeut Gitte Johansen fra Akutafdelingen og fortsætter:

- Vi har nu gjort os en masse erfaringer, som vi vil tage med os og udvikle videre på. Terapeuternes umiddelbare tilkendegivelse er, at funktionen som udskrivningsterapeut vil give god mening på mange andre sengeafsnit. Særligt hvis den samme terapeut kan starte forberedelserne til udskrivelsen i Akutafdelingen og dagen efter følge op på planerne, når patienten er kommet på et sengeafsnit.  

Prøvehandlingen er et eksempel på, hvordan faggrupper kan arbejde "sammen om opgaven", og det er en ny måde at tænke samarbejde og opgavefordeling mellem faggrupper.