Hospitalsledelsen fordeler 749.223 kroner fra Hospitalsenhed Midts Forskningspulje i 2024 til støtte af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i hospitalsenheden.

Hospitalsenhed Midts forskningspulje støtter sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, og alle forskningsaktive ansatte på Hospitalsenhed Midt har hvert år mulighed for at søge om økonomisk støtte fra hospitalsenhedens egen forskningspulje til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Fonden støtter forskningsprojekter, som er tilknyttet Hospitalsenhed Midt - uanset forskningsmetode. Støtten kan gå til konkrete projekter - herunder løn, apparatur, driftsudgifter, publicering og konsulentbistand. Der kan også bevilges frikøb til skrivning af protokol.

- Forskningsprojekterne viser den store bredde og tværfaglighed, som kendetegner Hospitalsenhed Midts forskningsmiljøer. Fra innovativ brug af AI i ortopædkirurgi til banebrydende studier i neurovidenskab og sundhedsvidenskab. Jeg er stolt over den måde, projekterne fremhæver vigtigheden af KUF – integrationen af klinik, uddannelse og forskning – i at forbedre patientplejen og sundhedssystemet som helhed. Deres arbejde understreger vores engagement i at fremme sundhedsvidenskabelig forskning, der kan have en reel og varig indvirkning på patienters liv, siger forskningschef David Høyrup Christiansen.

Følgende 11 forskningsprojekter er denne gang blevet tilgodeset:

 • Henrik Holm Thomsen, overlæge, Medicinsk Afdeling:
  Hormonelle effekter af ketose – klinisk randomiseret forsøg undersøgende effekter af ketose på erythropoietin og kønshormoner. 46.000 kr.
 • Anne Mette Schmidt, udviklings- og forskningsmedarbejder, KIF, DC:
  Validering af den danske udgave af the Self Evaluation of Breathing Questionnaire til patienter med dysfunktionel vejrtrækning 75.000 kr.
 • Merete Nørgaard Madsen, ph.d.-studerende, Forskningsenheden, CPK:
  Kan man undvære genoptræning efter total hoftealloplastik? 75.000 kr.
 • Lene Odgaard, forsker og datamanager, Hammel Neurocenter:
  Kan øreakupunktur hjælpe ved adfærds- og søvnproblemer hos patienter ved svær hjerneskade? Et feasilbilty studie. 75.000 kr.
 • Henriette Holm Stabel, ergoterapeut, Hammel Neurocenter:
  Investigating the quality and clinical value of routinely gathered digital data in a municipality setting for bridging the information gap and optimisation of coherent rehabilitation courses following aquired brain injury between sectors in Central region of Jutland. 75.000 kr.
 • Jesper Just Fabricius, forskningsansvarlig, Hammel Neurocenter:
  Effekt af neuromuskulær elektrisk stimulation på central facialisparese – et dobbeltblindet randomiseret kontrolleret pilotforsøg. 75.000 kr.
 • Kirstine Friis Børsting, forskningsassistent, CPK:
  Klinik, uddannelse og forskning (KUF). Hvordan får integreret samarbejde betydning for klinikkerens praksis? 75.000 kr.
 • Ermina Bach, afdelingslæge, Klinik for Diabetes & Hormonsygdomme, Medicinsk Afdeling:
  Exercise and Fecal Microbiota transplantation Intervention on microbiota Composition and insulin sensitivity in diabetes – ExFeMIC. 75.000 kr.
 • Steffen Hansen, forskningsassistent, CPK:
  AI supported orthopaedic dicision making: A path to improved patient trajectories and outcomes. 29.000 kr.
 • Camilla Blach Rossen, forskningsansvarlig, CPK:
  Patienters oplevelse af screening for og behandling af residualurin i forbindelse med elective ortopædkirurgiske operationer. Et interview studie blandt mænd over 65 år på Ortopædkirurgisk Afsnit, CPK, RH Silkeborg. 74.223 kr.
 • Charlotte Weiling Appel, forskningsansvarlig sygeplejerske, DC:
  ReGa: Translation and adapting of the Screening Tool [IBIS-Q] in patients with Inflammatory Bowel Disease and Inflamatory Arthritis. 75.000 kr.

Der var indsendt ansøgninger om økonomisk støtte til yderligere ti projekter, som det desværre ikke var muligt at støtte inden for puljens økonomiske rammer.

Ansøgningsfristen til næste år for HE Midts Forskningspulje er den 1. oktober 2024.