Hanne Thomassen er Danmarks første masteruddannede neurosygeplejerske. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

23-03-2023

For kort tid siden gennemførte Hanne Thomassen som den første sygeplejerske i Danmark, og dermed også som den eneste sygeplejerske på holdet, en masteruddannelse i neurorehabilitering. Hanne gennemførte på to år uddannelsen som et deltidsstudie sideløbende med sit fuldtidsarbejde på regionshospitalet i Silkeborg.

Hanne er intensivsygeplejerske og specialeansvarlig for NISA-sengene på Regionshospitalet Silkeborg. NISA er en forkortelse af Neurointensiv Stepdown Afsnit, hvor kerneopgaven er den tidlige indsats i neurorehabilitering, sideløbende med at patienterne hjælpes ud af respiratorbehandlingen og af med tracheostomituben.

Masteruddannelsen har udbygget og givet flere værktøjer, så Hanne nu i endnu højere grad kan give sine patienter den rette neurorehabiliterende behandling, hvilket vil sige hjælpe patienter med at komme tilbage til et normalt liv og samtidig tage hensyn til deres individuelle behov.

- Jeg er på uddannelsen blevet undervist i, hvordan hjernen kan genvinde funktioner efter en hjerneskade, hvordan man skal tilrettelægge træning for at understøtte hjernens plastiske evner, og hvordan vi kan implementere teorien i praksis. Jeg har under uddannelsen været ude at se praksis andre steder, og jeg har lært at forholde mig kritisk til det på baggrund af teoretisk viden, fortæller Hanne Thomassen.

Implementering af teori i praksis
Den viden, sygeplejersken har opnået gennem sine mange års erfaring og på sin masteruddannelse bruger hun til daglig på at integrere tværfaglige tilgange til behandling af hjerneskadede NISA-patienter på Intensiv i Center for Planlagt Kirurgi.

Hannes viden og erfaring inden for NISA-området har med masteruddannelsen fået et boost i forhold til hvordan man kan arbejde med neurorehabilitering i et sygeplejefagligt felt. Hun er uddannet intensivsygeplejerske, men hendes master i neurorehabilitering har givet hende et ben i begge verdener.

- Den viden, jeg har fået på masteruddannelsen, har hjulpet mig med at forstå, hvordan jeg bedst tilgår patienterne og støtter dem i at klare sig selv mest muligt i neurorehabiliteringen. Sammen med dybere den teoretiske viden, jeg har opnået på uddannelsen, er jeg nu i stand til, sammen med mine kolleger, at optimere patientforløbene og sikre kvaliteten af behandlingen, siger Hanne Thomassen

Det tværfaglige samarbejde om patienterne – både i praksis og under uddannelsen – har givet Hanne Thomassen en bred forståelse for neurorehabilitering og en dybere indsigt i, hvor vigtig det tværfaglige samarbejde omkring patienterne er. 

Koblingen mellem teori og praksis har været en stor fordel for både Hannes patienter og hendes team. Den teoretiske viden fra masteruddannelsen har gjort hende i stand til at forholde sig kritisk til behandlingen og se på, hvordan man kan forbedre patientforløbene.

- Jeg bruger meget den teoretiske viden fra uddannelsen i forhold til at strømline den behandling, vi tilbyder inden for NISA-området. Jeg har den viden, der skal til for at sikre kvaliteten af vores patientforløb, og jeg er i stand til at lave kvalitetsforbedringer og vejlede mine kolleger i dagligdagen, siger Hanne Thomassen.