Cheftandlæge Marianne Jørgensen (foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt). 

27-06-2023

Hvad gør man, når man mangler tandlæger i en tid, hvor de er en mangelvare? I Regional Specialtandpleje i Region Midtjylland er fleksible ansættelser blevet en vigtig brik i løsningen. Det har vist sig at være en stor gevinst for både patienter og ansatte.

Der er mangel på tandlæger i øjeblikket, og det betyder, at Regional Specialtandpleje i Region Midtjylland har haft svært ved at rekruttere nye tandlæger. Det fik cheftandlæge Marianne Jørgensen til at tænke ud af boksen, og det gav pote. Regional Specialtandpleje hører under Hospitalsenhed Midt og er landets største specialtandpleje.

Udfordringen spidsede til sidste efterår, hvor manglen på tandlæger i Regional Specialtandpleje for eksempel gjorde, at det var svært at bemande klinikken i Holstebro.

Hvad gør man så, spurgte Marianne Jørgensen sig selv. I de år, hvor hun har stået i spidsen for Regional Specialtandpleje, har der været rigtig mange stillinger i opslag, og ofte er der slet ikke kommet nogle kvalificerede ansøgninger til opslagene. De mange stillingsopslag skyldes eksempelvis et generationsskifte, der har været i enheden, da en række tandlæger er gået på pension. Løsningen blev blandt andet at tilbyde mere fleksible ansættelser.

Seniortandlæger træder til

- Vi kastede mange bolde op i luften for at undersøge, om vi kunne organisere os på en anden måde. Vi driver mindre klinikker i en række byer fordelt over hele Region Midtjylland, og vi ved fra prognoser, at vi kan forvente, at der vil mangle tandlæger frem til 2030. Så vi bliver nødt til at finde alternative løsninger for, hvordan vi kan bemande vores klinikker. Det har været en øjenåbner for mig, at vi i år faktisk er lykkes med at ansætte seks nye tandlæger ved at udtænke alternative måder at tiltrække dem på, siger Marianne Jørgensen.

Det nye kuld af tandlæger er blevet ansat i fleksible ansættelser. Det er blandt andet seniortandlæger, som Marianne Jørgensen kalder dem. Altså tandlæger, der enten allerede var gået på pension eller som er på vej på pension, men som gerne vil bidrage til arbejdsmarkedet og samfundet. De vil gerne give noget tilbage – blot i mindre omfang end tidligere, hvor nogle havde deres egen klinik og havde en arbejdsuge på fuld tid eller mere.

Tandlæge Gert Lerche ses her i klinikken i Holstebro (privatfoto). 

En af de nye seniortandlæger er Gert Lerche, og han fortæller:

- Min hustru og jeg var egentlig gået på pension, men så fangede det os, at vi begge kunne blive ansat som tandlæger i en fleksibel ansættelse i Regional Specialtandpleje. Fleksibiliteten gjorde jobbet attraktivt for os, da vi har fået arbejdstider, der passer til det liv, vi nyder nu med rejser og aktiviteter. Samtidig synes vi, at vi her kan gøre en forskel.

- Det er dejligt at komme tilbage til faget, og det har været en positiv oplevelse. Vi tandlæger er der for patienternes skyld og ikke omvendt. Vi arbejder sammen med et fantastisk team, der er vant til patientgruppen og kender dem, og vi kan så byde ind med en stor erfaring, der kommer os til gode i arbejdet. Vi kører glade til og fra arbejdet, fortsætter Gert Lerche.

Vi tilbyder andre arbejdsvilkår

Ifølge Marianne Jørgensen er seniortandlægerne en kæmpe gevinst for Regional Specialtandpleje, da de med deres store erfaring også kan give rigtig god og kvalificeret sparring til de yngre og mindre erfarne kolleger. Og derudover har seniorerne et andet overskud at byde ind med.

Udover at tilbyde fleksible ansættelser, hvor tandlægernes arbejdsplan i Regional Specialtandpleje tilrettelægges individuelt efter deres ønsker, tilbyder afdelingen også fastansættelse på deltid. På den måde imødekommer det ønsker til også at have et andet deltidsjob, i eksempelvis praksis- eller børnetandplejen, ved siden af.

- Vi er blevet opmærksomme på, at vi kan tilbyde andre arbejdsvilkår og et andet arbejdsmiljø end den private sektor. Vi er ikke styret af økonomi mellem patienterne og os, og det giver os bedre mulighed for at fokusere på patienternes udfordringer og dyrke fagligheden. Vores oplevelse er, at det giver mindre stress hos vores tandlæger. Samtidig kan vi tilbyde dem at blive en del af et stort arbejdsfællesskab, da vi er hele 32 ansatte i vores afdeling, lyder det fra Marianne Jørgensen, der fortsætter:

- Vi har rekrutteret seks tandlæger siden november sidste år. Heraf dækker tre seniortandlæger og en nyuddannet tandlæge eksempelvis sammen en stilling i klinikken i Holstebro. Det er den dækning, der er behov for i forhold til antallet af patienter, vi har der. Seniorerne nyder så pensionisttilværelsen ugens øvrige dage, mens vores relativt nyuddannede kollega arbejder i en privat praksis ved siden af, og på den måde får det bedste af to verdener.

En stor gevinst

De fleksible ansættelser er win win for både de ansatte og patienterne. Marianne Jørgensen gør opmærksom på, at en anden gevinst ved at ansætte flere på et mindre timetal, så de sammen dækker en fuldtidsstilling, er, at Regional Specialtandpleje bliver mindre sårbar, når der er mange ansatte. Så kan de dække ind over hinanden i forbindelse med sygdom eller ferie. Det gør, at det er blevet lettere at holde alle klinikker åbne. Det var en udfordring sidste efterår, da manglen på tandlæger var størst i afdelingen.

I klinikken i Holstebro er aktiviteten nu samlet tre dage om ugen, og så kløer de ansatte på med fuld skrue. Der er fem ansatte i sving ad gangen de dage, og det giver også et helt andet arbejdsmiljø og liv, end hvis der kun havde været én enkelt tandlæge ansat til at holde klinikken åben og kørerende alle ugens dage.

- Jeg oplever, at vi tiltrækker en særlig målgruppe til vores fleksible stillinger. De brænder først og fremmest for at dyrke fagligheden, men de har også et stort hjerte, der banker for at hjælpe vores patienter, der er de borgere, der ikke kan få tandlægebehandling andre steder. Det kan være borgere med udviklingshæmning eller psykisk sygdom, der har brug for en anden tilgang, end de private tandlæger kan tilbyde, slutter Marianne Jørgensen af.