Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt. 

30-06-2023

I et nyt ph.d.-projekt vil sygeplejerske Mette Nørtoft fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter følge patienter i et år efter stroke. Hun forventer at kunne udvikle en intervention, som reducerer og forebygger overvægt blandt de ramte.

Mette Nørtoft undersøger forekomsten af overvægt blandt personer med førstegangs-stroke og muligheden for at forebygge eller reducere overvægt med udgangspunkt i ernæringsindsatser.

Projektet udspringer af problematikken, at mange, som rammes af stroke, er overvægtige, allerede når skaden sker. Samtidig er der en risiko for, at mange udvikler overvægt, når den akutte fase er overstået. Mette Nørtoft er interesseret i at afdække problemets omfang og risikofaktorer som køn, alder og sværhedsgrad af skade og derudover at udvikle en intervention, der blandt andet kan forebygge nye tilfælde af stroke på baggrund af overvægt.

Mette Nørtofts motivation med ph.d.-projektet med titlen "Ernæringspleje – en kompleks intervention rettet mod forebyggelse af overvægt efter Stroke" er at bygge bro mellem klinik, forskning og uddannelse og dermed få neurosygeplejen til at stå stærkere.

Et projekt med brugerinvolvering samt et tværsektorielt og tværprofessionelt sigte

Mette Nørtoft følger patienter med førstegangs-stroke fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, fra de bliver akut indlagt og et år frem. Hun tester sin intervention på 10 af patienterne i et casestudie.

- Jeg håber på at kunne hjælpe mennesker med stroke med at kunne leve et værdigt og meningsfuldt liv, hvor de bliver støttet i en sundhedsfremmende adfærd. Målet med mit projekt er samtidig at være med til at skabe et særligt fokus på ernæringsinterventioner i kommunerne, så patienterne oplever kontinuitet i sektorovergangene, siger Mette Nørtoft. 

En vigtig del af Mettes projekt er at involvere kommunerne, og projektet har et brugerinvolverende, tværsektorielt og tværprofessionelt sigte, som understøtter metoden "komplekse interventioner".

3 studier ligger til grund for interventionsstudie

Ph.d.-studiet består af fire separate studier, der indbyrdes er forbundne. Delstudie 1-3 udgør grundlaget for at udvikle interventionen, og delstudie 4 tester og evaluerer interventionen. De fire studier gør brug af forskellige forskningsmetoder: et scoping review, et registerstudie, et prospektivt kohortestudie og et feasibility-studie.

  1. Delstudie 1 skal kortlægge eksisterede viden relateret til ernæringsinterventioner
  2. Delstudie 2 skal afdække forekomsten af overvægt og potentielle risikofaktorer for overvægt blandt personer med førstegangs-stroke, der er indlagt akut i Region Midtjylland
  3. Delstudie 3 skal afdække vægtudviklingen hos personer med stroke i løbet af det første år efter skaden. Cirka 250 personer fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter vil blive rekrutteret til delstudiet
  4. Delstudie 4 er et feasibility-studie med 10 personer fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, deres pårørende og tværfaglige team i den primære og sekundære sundhedssektor

Ph.d.-projektet blev skudt i gang 1. maj 2023 og løber forventeligt over de næste fire år. I løbet af de fire år vil Mette Nørtoft bruge en fjerdedel af sin tid som lektor på sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College.

Hovedvejleder på ph.d.-projektet er Lena Aadal, lektor og forskningsansvarlig sygeplejerske på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Om den ph.d.-studerende

Mette Nørtoft er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med neurorehabiliterende sygepleje siden 2005. Aktuelt er hun nyopstartet ph.d.-studerende på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og lektor på Sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College.