Oversygeplejerske Solveig Bank (i midten) sammen med to nyansatte sygeplejersker fra Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt. 

03-02-2023

Hospitalsenhed Midt har udviklet et nyt digitalt værktøj, der skal sikre den bedst mulige ansættelsesproces og jobstart på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Værktøjet bruges, når nyansatte skal om bord i organisationen, og det skal sikre, at den rette information gives til den rette person på det rette tidspunkt.

De opgaver, der er i forbindelse med ansættelse og jobstart i Hospitalsenhed Midt, er blevet standardiseret og sat i system. I et digitalt system, der automatisk kan hjælpe både ledere, kolleger og nyansatte med at skabe den bedst mulige jobopstart.

Hospitalsenhed Midts afdelinger og centre har taget godt imod det nye værktøj. Ledelsesgruppen arbejder godt og grundigt med onboarding-opgaven med henblik på at sikre, at alle nyansatte bliver taget godt imod og får den bedst mulige opstart på deres nye job.

Den digitale onboarding-indsats har ifølge HR medført, at flere nu oplever en god ansættelse og opstart. Den rette information skal sendes til den rette person på det rette tidspunkt. Det kan være information til den nyansatte om praktiske forhold, men det kan også være hjælp til ledere og kolleger i forhold til deres roller og opgaver i forbindelse med den nyansattes jobstart.

Som nyansat har man for eksempel brug for information om parkering, kantine, hygiejne, tavshedspligt og opslag i den elektroniske patientjournal. Men hvornår har man brug for informationerne? Det er vigtigt at give dem på rette tid, og det giver den digitale løsning mulighed for, da man kan sende information både før, under og efter ansættelse og jobstart. 

Løfter rekruttering og trivsel til et helt nyt niveau

Oversygeplejerske Solveig Bank fra Operation og Intensiv i Viborg er en af de ledere, der er begyndt at bruge den nye løsning, når hun ansætter nye sygeplejersker. Hendes oplevelse er meget positiv, og ifølge hende er de nyansatte også meget glade for at modtage de mange informationer om deres nye arbejde drypvist, når de skal bruge dem.

- Tidligere brugte jeg meget tid på at sikre mig, at nye anæstesisygeplejersker fik den rette information på rette tidspunkt. Nu oplever jeg, at rigtig meget administrativt arbejde flyttes væk fra mig, så jeg kan bruge tiden på at være en nærværende leder i afsnittet. Systemet giver mig en tryghed i at vide, at nye anæstesisygeplejersker er godt på vej, også længe før de er ankommet i afsnittet, siger Solveig Bank. 

Ifølge Solveig Bank siger de nyansatte, at det giver dem en stor tryghed løbende at modtage information inden jobstart og vide, at deres nye arbejdsplads og kolleger glæder sig til, de tiltræder. På den måde føler de sig tilknyttet til arbejdspladsen, før de er begyndt på deres nye job, og det er rart og giver en god start.

Vigtigt at bevare høj motivation fra start

Målet med onboarding-indsatsen er, at man som nyansat bevarer en høj motivation i jobbet fra ansættelse, jobstart og igennem det første år. Motivationen hos nyansatte er generelt rigtig høj ved jobstart, og det skulle den gerne blive ved med at være.

Indsatsen understøtter ledere og kolleger i, hvilke opgaver, der er i forbindelse med nyansættelse og opstart, og hvornår det er relevant at informere om dem og til hvem.

Både de nyansatte, ledere og kolleger har glæde af det nye værktøj. Som kollega til en nyansat bliver man måske udpeget til at være mentor for den nyansatte, men hvilke forventninger er der til denne mentor? Den udpegede mentor modtager som en del af den digitale onboarding en mail, når der vurderes, at det vil være oplagt for mentoren at tage en samtale med den nyansatte om, hvordan det går. Mentoren modtager også mails med forslag til spørgsmål, der kan anvendes i forbindelse med samtalen.