David-Høyrup Christiansen_01_1040px.jpg

Forskningschef David Høyrup Christiansen (foto: Agata Lenczewska-Madsen, HE Midt). 

03-02-2023

Forskningscenter inden for sundheds- og sygeplejeområdet udvider og får ny profil for at øge mængden af forskningsresultater. Forskningen fra centret skal bruges til at skabe endnu bedre forløb for patienterne i Hospitalsenhed Midt.

Det Viborg-baserede "Center for Forskning i Klinisk Sygepleje" ændrer navn til "Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje". Samtidig slår centret dørene op for flere kolleger med mellemlange sundhedsuddannelser.

Der er indgået en ny samarbejdsaftale om den nye profil for forskningscentret mellem VIA og Hospitalsenhed Midt, der sammen står bag forskningscentret. Aftalen handler om, at centret skal styrkes, så det får en stærk, bred og tværfaglig profil.

Forskningscentret har i mange år haft en stærk profil inden for sygeplejefaget, og det vil fortsætte. Men nu åbner centret for forskere fra andre mellemlange sundhedsuddannelser. Det betyder, at forskningsprojekter, der er drevet og udviklet af fysioterapeuter, ergoterapeuter og bioanalytikere, også forankres i centret.

Forskning, uddannelse og klinisk praksis skal knyttes tættere sammen

- Vi ønsker at gøre forskningscentret stærkere ved at udbygge forskningsindsatsen. Det gør vi blandt andet ved at arbejde tæt sammen i vores forskningsenheder i VIA og Hospitalsenhed Midt. Sammen kan vi skabe synergi og løfte forskningen til nye højder, siger forskningschef David Høyrup Christiansen fra Hospitalsenhed Midt.

Den nye profil er tegnet med afsæt i både VIA's og Hospitalsenhed Midts forskningsstrategier. Det er ifølge David Høyrup Christiansen afgørende, at forskningen i centret bliver så relevant som muligt for både uddannelsesområdet og den kliniske praksis på hospitalerne.

- I Hospitalsenhed Midt binder vi klinik, uddannelse og forskning sammen på nye måder. Det gør vi for at generere ny viden, der hurtigt kan blive brugt i den kliniske hverdag hos patienterne. På den måde optimerer vi deres forløb, så vi imødekommer fremtidige udfordringer. I fremtiden vil flere få brug for behandling på et hospital, sygdomsforløbene bliver mere komplekse, og der er mangel på arbejdskraft, lyder det fra David Høyrup Christiansen.

Nye forskerstillinger på vej

Den strategiske ledelse af forskningscentret deles mellem VIA's forskningschef Lars Peter Bech Kjeldsen og forskningschef David Høyrup Christiansen fra Hospitalsenhed Midt. Centret vil fortsat være fysisk placeret i Hospitalsenhed Midt. Men det flytter nu organisatorisk og fysisk, så det er placeret i Forskning i Administrationen på Regionshospitalet Viborg.

David Høyrup Christiansen står for den daglige ledelse af centret og dets medarbejdere. Samtidig knyttes centret tættere til VIA's forskningsenhed, der er placeret i Aarhus.

Derfor bliver der opslået to forskerstillinger på docentniveau, hvor de to forskere bliver ansat i en delestilling mellem VIA og Hospitalsenhed Midt. De to stillinger skal besættes af forskere, der har en selvstændig forskningsprofil, så de kan bidrage til opbygningen af en stærk forskningsportefølje for centret.

Se jobopslag for de to ledige stillinger i Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje