Stine Sølager Kriegbaum (foto: Agata Lenczewska-Madsen, HE Midt)

12-12-2023

Siden 2019 har Hospitalsenhed Midt været med i et projekt med frivillige tryghedspersoner til patienter med en demenssygdom på hospitalet. Nu er projektperioden slut, og erfaringerne er positive og viser, at tryghedspersonerne er en gevinst for patienterne. Derfor er ordningen nu blevet en fast del af frivillige-samarbejdet i Hospitalsenhed Midt.

Hospitalsenhed Midts ordning med frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens har været et projekt under Nationalt Videnscenter for Demens. Erfaringerne fra projektet med tryghedspersoner er så gode, at ordningen fortsætter.

Ordningen er forankret i Neurologi, hvor den også har været forankret i projektperioden. I løbet af den periode har der været frivillige tryghedspersoner i Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit, Medicinsk Afsnit M2 og Neurologi på Regionshospitalet Viborg.

Projektet er netop afsluttet, og resultaterne viser, at de frivillige skaber ro og tryghed for patienterne.

Indsatsen er nu gået fra projektperiode til drift og er blevet organiseret på linje med andet samarbejde med frivillige i HE Midt. Der er således lavet samarbejdsaftale med Røde Kors og Hospitalsenhed Midt om at fortsætte ordningen med frivillige tryghedspersoner for patienter med demens.

Positiv synergi opstår mellem de frivillige og ansatte

Hospitalsenhedens og de frivilliges kontaktperson er sygeplejerske Stine Sølager Kriegbaum fra Neurologi. Hun har også stået i spidsen for ordningen som projektleder i projektperioden.

Neurologi står ligeledes for at undervise de frivillige tryghedspersoner og klæde dem på til mødet med patienten med demens. Indsatsen kan udbredes i HE Midt efter behov og afhængig af antallet af frivillige.

- Ordningen har vist os, at der opstår en positiv synergi i mødet mellem de frivillige og de ansatte i de afsnit og afdelinger, tryghedspersonerne har deres gang hos patienterne. Den synergi kommer i sidste ende patienter og pårørende til gavn, og det er fantastisk, at vi nu efter projektperioden er udløbet kan fortsætte de gode takter, vi har fundet i forløbet. De frivillige tryghedspersoner kan gøre en stor forskel for de indlagte patienter med demens, siger Stine Sølager Kriegbaum.

Tryghedspersoner hjælper og støtter den enkelte patient

Tryghedspersonerne hjælper for eksempel patienter med demens under indlæggelsen ved at lytte til deres bekymringer, holde deres hånd eller gå en tur med dem på hospitalet. De kan også spille kort, lytte til musik eller lave andre aktiviteter sammen med patienterne.

Tryghedspersonerne fungerer som et ekstra supplement, når patienter med demens er indlagt på hospitalet, og deres vigtigste opgave er at være der for patienterne og stå til rådighed for dem. De hjælper og støtter den enkelte patient på bedst mulig vis. Det gør de ved at være nærværende, tale og lytte og måske lave aktiviteter, der kan gøre den enkelte patient rolig og tryg.

Det kan være en udfordring for patienter med en demenssygdom at være indlagt på hospitalet. De kan let blive forvirrede, fordi de befinder sig i nye og ukendte rammer. Derfor er de i en sårbar situation, mens de er indlagte, og det kan være svært og utrygt, hvis de er udfordret på hukommelse, overblik og dømmekraft.

Se film med information om indsatsen

Stine Sølager Kriegbaum og chefsygeplejerske Louise Lindenmayer fra Neurologi fortæller om indsatsen, erfaringer og giver gode råd i en video på Nationalt Videnscenter for Demens' hjemmeside – se den her:

https://videnscenterfordemens.dk/da/video/frivillige-tryghedspersoner-til-mennesker-med-demens-paa-sygehus