09-11-2023

Regionshospitalet Hammel Neurocenter modtager endnu engang anerkendelse for deres forskningsaktiviteter, som de nu laver i samarbejde med Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Universitetsklinikken forlænges nemlig med yderligere fem år.

Universitetsklinik for Neurorehabilitering ved Hospitalsenhed Midt har netop modtaget godkendelse af en forlængelse i yderligere fem år. Den nye periode er trådt i kraft fra den 1. november med udløb den 31. oktober 2028.

Det blev godkendt på et møde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland i slutningen af oktober i en yderst positiv bedømmelse fra et nedsat bedømmelsesudvalg. Det er anden gang, at Regionshospitalet Hammel Neurocenter får fornyet statussen som universitetsklinik ved Aarhus Universitet, som nu også inkluderer Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Universitetsklinik for Neurorehabilitering ved Hospitalsenhed Midt har eksisteret siden 2013.

Til grund for beslutningen om at fortsætte samarbejdet om universitetsklinikken ligger en statusrapport fra klinikken, som vil indhentes hvert 2. år af Institut for Klinisk Medicin, samt en evaluering fra et bedømmelsesudvalg, nedsat af Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Status som universitetsklinik forlænges hermed under samme vilkår som hidtil.

Ambitioner om at fortsætte den positive udvikling
Regionens og universitetets samarbejde om universitetsklinikker er sat i verden for at løfte patientnær forskning op på højeste internationale niveau. Udnævnelsen til universitetsklinik er dermed også et kvalitetsstempel.

- Vi fortsætter den positive udvikling i forskningsindsatsen til gavn for patienterne. I de kommende år vil vi have fokus på at styrke vores tværfaglige forskningsgrupper i forskningsenheden - nu også med fokus på patienter med følger efter en rygmarvsskade, siger leder af Universitetsklinik for Neurorehabilitering ved Hospitalsenhed Midt, professor og overlæge, dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen.

Fakta:

  • I Region Midtjylland har regionshospitalerne mulighed for at knytte et lægefagligt speciale til Aarhus Universitet som en universitetsklinik.
  • Universitetsklinikken baserer sig på en formaliseret fem-årsaftale om fælles prioritering af forskningsindsatsen på området og på forskningskulturen generelt. Fokus er patientnær forskning på højeste internationale niveau.
  • I perioden 2018 – 2022 steg forskningsaktiviteten på Universitetsklinik for Neurorehabilitering, Hospitalsenhed Midt. 16 ph.d.-projekter blev afsluttet, 298 artikler publiceret i internationale peer review tidsskrifter, og alt i alt hentede forskerne knap 32 millioner hjem i eksterne forskningsmidler.
  • Aktuelt har universitetsklinikken ca. 30 forskningsansatte, som dækker både seniorforskere, lektorer, ph.d. studerende, post.doc'er og forskningsstøtte.

Læs mere om universitetsklinikken her.

Yderligere oplysninger:

Leder af Universitetsklinik for Neurorehabilitering ved Hospitalsenhed Midt, professor og overlæge, dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen, telefon 2965 7057

Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, telefon 7844 1003 / 3091 1341