Marie Dahl (foto:Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt)

27-03-2023 

Et tilbud om en helbredsundersøgelse til 67-årige borgere i Viborg Kommune er med til at påvise alvorlig sygdom. Nye forskningsresultater fra Regionshospitalet Viborg viser, at helbredsundersøgelsen finder uopdagede sygdomme i kroppens blodkar blandt borgerne, og det giver mulighed for at tilbyde rettidig forebyggende behandling for deres sygdom.

Borgere i Viborg Kommune får, når de fylder 67 år, tilbud om at få fortaget en helbredsundersøgelse. Her får de ultralydsskannet hovedpulsåren i maven og halskarrene til hjernen, ligesom de får målt blodtryk, blodsukker, hjerterytme og kredsløb til benene.

Borgere får tilbudt forebyggende behandling

De borgere, der viser sig at have en uopdaget karsygdom, får tilbudt behandling som for eksempel opstart på forebyggende medicin mod åreforkalkning. Det takker lige mange kvinder og mænd ja til, men langt fra alle takker ja.

- Derfor har vi iværksat et studie for at undersøge borgernes tanker om forebyggende anbefalinger. På den måde kan vi blive klogere på, hvad der ligger bag borgernes til- og fravalg af den forebyggende behandling, siger Marie Dahl, der er sygeplejerske på Regionshospitalet Viborg og står bag forskningsresultaterne.  

Derudover får borgerne mulighed for andre forebyggende tilbud fra det kommunale sundhedscenter – eksempelvis gangtræning, rygestopkursus og foredrag om kost og ernæring – afhængig af hvad der er relevant for den enkelte.

Flot fremmøde til helbredsundersøgelsen

Helbredsundersøgelsen er et tilbud for 67-årige borgere i Viborg Kommune. De nye forskningsresultater er baseret på data fra de første 4826 personer, der har fået invitation til helbredsundersøgelsen.

Hele 83,7 procent af de 67-årige borgere i Viborg Kommune sagde fra 2014 til 2019 ja tak til at komme til helbredsundersøgelsen, og det gælder både kvinder og mænd.

- Der er et meget højt fremmøde til helbredsundersøgelsen, og det tyder på, at borgerne finder tilbuddet relevant for dem. Tallet viser, at vi rammer den brede befolkning med vores tilbud. Selvom fremmødet er højt, så skal vi dog stadig have fokus på, om der er lige adgang til helbredstilbuddet, da social ulighed er en general bekymring i sundhedsvæsenet, lyder det fra sundhedschef Kristine Stange fra Viborg Kommune.

Fakta om helbredsundersøgelsen

 • De nye forskningsresultater er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift "European Journal of Vascular and Endovascular Surgery".
 • I Viborg Kommune tilbydes alle 67-årige en helbredsundersøgelse for hjerte- og karsygdomme og diabetes.
 • Viborg Kommune står for undersøgelserne i Sundhedscenter Viborg, mens Regionshospitalet Viborg og borgerens egen praktiserende læge står for opfølgning ved fund af sygdom eller forstadier
 • Helbredsundersøgelsen følges forskningsmæssigt af Karkirurgisk Forskning og Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg.
 • Forskningsresultaterne viser:
  - 38 procent af de undersøgte borgere har begyndende åreforkalkning på deres halskar, og flertallet heraf er mænd.
  - 5.6 procent af borgerne har åreforkalkning i benene, og heraf er 88 procent af tilfælde ukendte på forhånd.
  - 0.3% af kvinderne og 1.9 procent af mændene har udposning på hovedpulsåren, og heraf er 95 procent af tilfældene ukendte.