Det nye patientpanel i Hjertesygdomme skal give afdelingen input til, hvordan patienternes møde med hospitalet kan blive endnu bedre. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

23-06-2023

Patienterne er de bedste eksperter, når det handler om, hvordan patienter og pårørende oplever mødet med hospitalet. Derfor har Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg nedsat et nyt patientpanel, der skal komme med input til alt fra indkaldelsesbreve til afdelingens fysiske rammer.

Er indkaldelsesbrevene til at forstå? Er vi tilgængelige? Kan vi gøre noget bedre, når vi tager imod vores patienter på hospitalet? Og hvordan gør vi det nemmere at finde rundt og føle sig velkommen i afdelingens fysiske rammer?

Det er nogle af de spørgsmål, som medarbejderne i Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg håber at få besvaret med hjælp fra et nyt patientpanel. Panelet består af 8 patienter og deres pårørende, som tre gange om året skal mødes for at give afdelingens medarbejdere input til, hvordan de kan gøre patienternes møde med hospitalet endnu bedre.

– Vi er vant til at have en tæt dialog med både patienter og pårørende om deres personlige sygdom og forløb, men her skal vi tale om alt dét, som ligger uden om de individuelle patientforløb. Ting som arbejdsgange, procedurer, indkaldelsesbreve, patientinformation, de fysiske rammer og alt muligt andet, fortæller oversygeplejerske Marianne Lykke Lønvig fra afdelingens Hjerteklinik.

Skæve vinkler og nye tanker

Med det nye patientpanel håber Hjertesygdomme at få en række input, som kan hjælpe afdelingen med at skabe det bedst mulige tilbud til nuværende og kommende patienter. Også selv om det indebærer en risiko for at møde kritik og forslag om ting, der kan gøres bedre.

- Vi kan jo som personale godt gå og tro, at vi ved alt muligt, men måske har patienterne en helt anden oplevelse. Det er jo dem, der ved mest om, hvordan det er at være patient hos os. Så vores håb er, at de vil komme med en masse nye input, skæve vinkler eller andre tanker, end dem vi selv har fået øje på, siger klinisk sygeplejespecialist Kirsten Krabsen.

Hun og Marianne Lykke Lønvig erkender, at afdelingen ikke nødvendigvis vil kunne imødekomme alle panelets ønsker eller realisere alle gode ideer.

- Vi er selvfølgelig bundet af nogle fysiske rammer, budgetter og andre vilkår, som vi ikke nødvendigvis kan ændre. Men vi lover, at vi vil lytte til alle input og tage dem med i vores overvejelser og planlægningen af både patientforløb, information og indretning af afdelingen, siger Marianne Lykke Lønvig.

Løbende udskiftning sikrer nye tanker

Det nye patientpanel mødtes første gang den 21. juni, og tanken er, at panelet fremover skal mødes med Hjertesygdommes medarbejdere tre gange om året.

- Vi er meget taknemmelige for, at vi har fundet et bredt udsnit af patienter og pårørende, som har tid og lyst til at gøre os klogere. Som har lyst til at dele deres oplevelser og tanker med os til fordel for fremtidige patienter. Og vi føler os meget forpligtede til at få fulgt godt op på alle ideer og input, siger Kirsten Krabsen.

Det nye patientforløb skal primært have fokus på den del af deres undersøgelser og behandlinger, som finder sted hos Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg, men det kan næppe undgås, at nogle forslag til forbedringer vil handle om forhold, der ligger uden for afdelingen.

- Og så bliver vores opgave jo at gå i dialog med resten af hospitalet, de praktiserende læger og andre samarbejdspartnere, hvis vi kan se, at vi på den måde kan forbedre patienternes oplevelse, mener Marianne Lykke Lønvig.

Medlemmerne af det nye patientpanel kan sidde i panelet i op til tre år. På den måde sikres løbende udskiftning og nye input til gavn for både patienter og hospital.

Hjertepanelet var blandt andet på rundvisning i Hjertesygdommes klinikker og afsnit, da panelet mødtes første gang. Foto: Agata Lenczewska-Madsen